Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister 
 

Kriser

- folkeopplysning for å medvirke til at færre blir psykisk syke, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, færre føler seg stigmatisert.