Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister 
 

Søk hjelp

Det er ingen skam å få en psykisk lidelse - halvparten av oss rammes i løpet av livet. Mange med lettere lidelser blir friske eller mye bedre via samtaler med og støtte fra nærstående de har tillit til. Andre rammes tyngre og trenger hjelp fra lege eller psykolog. Hvilke tegn kan tyde på at man er syk? Når er det viktig for et godt behandlingsresultat å oppsøke faglig hjelp snarest? Hvem kontakte når?

Les dette intervjuet: Søk hjelp hvis du får psykiske problemer

 

Her får du hjelp
 

I kritiske eller livstruende situasjoner skal du straks ringe Øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113. Forklar hva som har skjedd, fortell hvilken adresse du ønsker hjelpen til og hvilket telefonnummer du ringer fra.

Hvis situasjonen ikke er akutt, det vil si at det ikke er fare for liv og helse, kan du kontakte fastlegen din, eller nærmeste legevakt. Hvis du trenger noen å snakke med kan du ringe Mental Helses hjelpetelefon 116123. Telefontjenesten er gratis og alltid åpen.