Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Voldelige menn trenger hjelp

Professor Frode Thuen intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Voldelige menn er vanligvis sjalu, mangler evne til å styre sinnet sitt, og slår når de har drukket. Oftest har de liten innsikt i egne problem, og mangler evne til å formidle følelsene sine med ord. Ektefellen skal ikke påta seg å ”hjelpe” en voldelig mann. Bare hvis hans selv innser problemet sitt og søker hjelp, er det håp om bedring.

Terskelen for å søke hjelp er høy for kvinner som lever i voldelige forhold. Mange har levd med en voldelig mann både i 10 og 20 år før de ber om hjelp. Men terskelen er enda høyere for voldelige menn, bare en liten del av dem søker hjelp, og da ofte etter påtrykk fra ektefellen.

- Vold hos menn er et sammensatt problem, men enkelte ting går igjen, sier Frode Thuen, psykolog og professor ved Høgskolen i Bergen, og med mange års erfaring som familieterapeut. – Et hovedproblem er sjalusi, noe som igjen henger sammen med bl.a. dårlig selvbilde. Et annet kjennetegn er aggressivitet og dårlig impulskontroll, dvs. at de ikke har evne til å kontrollere sinnet sitt, særlig når det er alkohol med i bildet. Et annet fellestrekk er ofte at disse mennene er lite utviklet følelsesmessig; de har ikke evne til, eller språk for, å verbalisere sitt sinne, sin underlegenhet eller sine frustrasjoner, eller til å gi dem utløp på sosialt akseptable måter.

- Har mange selv vært utsatt for vold?

- Det vet vi ikke, men det er klart at har man hatt en far som slo, så har man lært at dette er en måte å løse vanskeligheter på, og da er også terskelen for å slå lavere.

- Er vold i parforhold et økende problem?

- Det har vi ikke undersøkelser på, men det er i hvert fall ikke noe som tyder på at problemet er minkende. I alle fall er det blitt mer fokusert på, og mer synlig, noe veksten i henvendelsene til krisesentrene tyder på.

Noen kvinner lar seg ikke slå

- Er det noen kvinner som ikke lar seg slå?

- Akkurat det synes jeg det er vanskelig å svare på fordi det er lett å få det til å høres ut som om det er kvinnens skyld at hun blir slått – og det er det ikke. Men noen kvinner vil nok være raskere med å sette foten ned hvis de blir slått. Voldelige menn begynner med å slå en gang, kanskje litt forsiktig, men så øker det på etter hvert, volden trappes opp. Og noen kvinner en flinkere enn andre til å si fra straks at dette er helt uakseptabelt, og ”skjer det en gang til så går jeg” – og så gjør de eventuelt det. Andre vil være mer tilbøyelige til å tilgi og forstå og føle omsorg for – og da er selvfølgelig risikoen større for at voldshandlingene gjentar seg.

Mangler innsikt og formidlingsevne

- Er det vanskelig for menn å innse at de har problem?

- Jeg tror nok de fleste menn forstår en del, men de har ikke så god innsikt i hva som skjer og hvorfor det skjer. Dermed har de heller ikke evne til å sette ord på og formidle det de opplever som vanskelig – verken til partneren sin eller til en terapeut. De aller fleste menn er heller ikke så flinke til å søke hjelp, og når de gjør det, er det oftest etter påtrykk fra ektefellen.

- Er det generasjonsforskjeller her, er yngre menn mer villige til å søke hjelp enn eldre?

- Ja, det er en overvekt av yngre som går i terapi.

- Når skal mannen søke hjelp?

- Når han har en sjalusi som er ødeleggende både for ham selv og for parforholdet, og/eller en aggresjon som han ikke greier å takle.

- Hvor kan voldelige menn få hjelp?

- Hos Alternativ til vold. Dette er et behandlings- og kompetansesenter på vold og aggresjon med avdelinger i Oslo, Drammen og Langesund. Eller oppsøk en terapeut, for eksempel en psykolog. Du kan også snakke med en god venn, med legen din eller med en prest. Poenget er å prøve å ta tak i problemet på ett eller annet vis.

Lære å forstå og uttrykke seg

- Hvordan vil du som terapeut jobbe med et voldsproblem?

- Menn som søker hjelp, kan ofte vise til et spesielt voldsmønster: de har opptrådt voldelig mange ganger. Da må vi først forsøke å se på og forstå hva som har gått forut for de voldelige episodene, og hva som har skjedd i de aktuelle situasjonene.

Deretter må mennene lære hvordan de kan få bedre innsikt og forståelse for egne følelser, og hvordan de kan sette ord på følelsene sine. Ofte handler det om menn som er veldig følelsesmessig umodne og har lite begreper om følelser. De uttrykker seg ofte like enkelt som de minste barna gjør det: ting er for eksempel bare dumme og kjedelige, de kan ikke skille mellom kjærlighet og lengsel, glede og lykke, følelser og følelsesmessige uttrykk eksisterer bare i enkle og grove kategorier.

Derfor må de lære et mer differensiert og finspektret register både når det gjelder følelser og følelsesmessige uttrykk, og de må lære å kjenne igjen følelsene sine: nå er jeg sint, nå er jeg skuffet osv. Til sist skal de lære andre og ikkevoldelige måter å uttrykke følelser på.

- Hvor stor rolle spiller alkoholbruk?

- Det som ofte skjer er at mange undertrykker følelsene sine, og så kommer de opp i forbindelse med alkoholbruk – når hemningene er kastet over bord. Dermed gjør man ting man ellers ikke ville gjort. Det betyr ikke at alkohol er en formildende omstendighet, tvert imot – menn med årlig impulskontroll bør være ekstra forsiktige med rusmidler.

Gå ut av forholdet

- Hva er ditt beste råd til kvinner som lever med voldelige menn?

- Mitt beste råd er å gå ut av forholdet, om mannen da ikke helt åpenbart viser tegn på og vilje til å forandre seg.

- Men mange kvinner vil innvende at de ”er så glad i ham”…

- Ja, og i det ligger også at de føler omsorg for ham og ønsker å hjelpe ham på rett kjøl. Men etter min mening er ikke det en ektefelles oppgave.

- Er det lurt å gå i parterapi?

- Nei, en del undersøkelser taler for at man ikke skal gå sammen i terapi ved voldsproblematikk, for da gjør man det til et interaksjonsproblem, mens det først og fremst handler om mannens manglende impulskontroll og aggressive tendenser. Her er det viktig å plassere ansvaret der det hører hjemme, nemlig hos mannen.

- Hvordan går det med dem som søker hjelp? Kommer de seg ut av voldsproblematikken?

- Ja, mange av de som søker hjelp, får god nytte av det, særlig om de går til spesialister - Alternativ til vold kan så vidt jeg vet vise til gode resultat.

- Hva skjer om mannen ikke søker hjelp?

- Da er det ikke så gode utsikter. Og det er det kvinnen må se. Mange kvinner tenker at det er de som skal forandre, de skal frigjøre ham fra alle frustrasjoner og all underlegenhet, eller hjelpe ham å få frem sine gode sider. Men ektefeller skal ikke ha slike terapeutiske oppgaver. Hvis du ikke kan være sammen med en mann slik som han er, bør du finne en annen å være sammen med.

Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 2000
Oppdatert: 2010

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook