Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Utroskap - hva kan det bety for den psykiske helse?

Professor Frode Thuen intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Utroskap er den vanligste grunnen til skilsmisse, og en viktig årsak til psykisk uhelse. Undersøkelser viser at både den som blir bedratt og den som er utro kan få psykiske problemer. Oppdagelse av utroskap kan være en traumatisk hendelse på linje med vold og store ulykker der ens grunnleggende antagelser om den andre, en selv og om kjærligheten rystes i sine grunnvoller. Men utroskap har flere sider. Det kan være kritikkverdig og umoralsk, eller forståelig - og i noen tilfeller kan det vise seg å bli positivt for alle parter.

- Utroskap er et mangslungent fenomen som vi vanligvis bruker ett begrep for – men bak det skjuler det seg mange typer og måter å bedra partneren sin på, sier Frode Thuen, psykolog og professor ved Høgskolen i Bergen . – Det finnes også mange årsaker til utroskap – og årsakene får betydning for reaksjonene det skaper – både hos den som er utro og hos den bedradde parten.

Hva er utroskap?

- Tidligere gikk grensen for utroskap ved sex, ser vi det fremdeles slik?

- Jeg er ikke så sikker på det. Sidesprang på jobben er den formen for utroskap som øker mest, og ofte blir dette forhold som skapes over lang tid og der man utvikler en intimitet som partneren ikke har del i. Mange som er blitt bedratt på denne måten, sier at det er ikke sexen som er avgjørende, men at de føler at de er blitt løyet for igjen og igjen. Og det er nettopp langvarige forhold der ”alle andre” visste, som skaper de sterkeste reaksjonene hos den som blir bedratt. Et engangssidesprang er lettere tilgi.

- Hva er den verste – og hva er den mest skånsomme måten - å få kjennskap til utroskap på?

- Aller verst er det å få vite det av nære og velmenende venner. Det er lettere å akseptere og forholde seg til utroskapen om den utro partneren selv forteller om det.

- Om man er enige om at begge har frihet til å ha sex med den de vil, får man problemer da?

- Nei, ikke på samme måten, men det er ikke så mange som blir enige om slikt, de aller fleste har monogami som en uttalt eller uuttalt norm i parforholdet. Selv organiserte ”swingers” som har partnerbytte som en slags filosofi og hobby, har vansker med å forholde seg til at partneren innlater seg med, eller har sex med, en annen. I praksis fungerer de fleste former for utroskap dårlig.

Seks av ti hadde psykiske problem

Tallet på samlivsbrudd øker, omtrent halvparten av de som gifter seg skiller seg igjen. Når det gjelder samboende, er det enda flere som går fra hverandre. Derfor er psykiske problemer etter samlivsbrudd noe som rammer stadig flere.

- I en undersøkelse vi gjorde for en tid siden, tok vi utgangspunktet i par som gikk i parterapi som følge av utroskap, forteller Frode Thuen. – Blant dem hadde mer enn 60 prosent av de bedratte psykiske problem.

- Hva slags problem da?

- Depresjon, engstelse, søvnforstyrrelser og psykosomatiske plager som hodepine, stivhet og smerter i nakke og skuldre - men mest av alt følte de seg triste, sjokkerte og skuffede. Selvtilliten var også vesentlig redusert.

- Kan det bli langvarige psykiske problemer av det?

- Ja, utroskap kan så absolutt sette virkelig dype og langvarige spor, avhengig av hvordan følgene takles. Mange sammenligner det å oppdage utroskap med en traumatisk hendelse på linje med vold og store ulykker. Det er noe med at dine grunnleggende antagelser om den andre og om deg selv og kjærligheten blir rystet i sine grunnvoller. Det kan ta lang tid å etablere tillit til partneren igjen, eller til andre for den saks skyld.

- Som ved poststraumatisk stressyndrom altså?

- Ja, symptomene kan være de samme med tilbakevendende tanker og såkalte flashbacks (tilbakeblikk der man ”gjenser” ubehaglige situasjonsbilder), nummenhet, konsentrasjonsvansker – og at man i det hele tatt blir veldig sensitiv slik at det skal lite til for å gjenvekke de plagsomme minnene.

- Hva med den utro parten – får han/hun også psykiske vansker?

- Den som er utro setter mye på spill, om man da ikke ønsker å få slutt på forholdet. Utroskap drar oftest med seg løgn og fortielser og er i seg selv en stor psykisk belastning. I vår undersøkelse spurte vi de som hadde vært utro om deres psykiske problemer, og der svarte halvparten at de hadde slik problemer – med mye av de samme symptomene som den bedradde partneren.

Den utro må ta ansvar

- Hvordan kan man bearbeide dette?

- Det beste er at den som har vært utro tar ansvar og aktivt ønsker å bidra til å hjelpe den andre. Men det som dessverre ofte skjer er at vedkommende blir utålmodig, han/hun er gjerne ferdig med saken (”Jeg la ingen ting i det.” ”Det betydde ikke noe for meg.” ”Nå må du ikke mase mer om dette.”) Og da blir det vanskelig å legge det bak seg for den som er blitt bedratt.

- Hvor lenge skal man få lov å ”mase” om det?

- Det kan være veldig individuelt. Noen ganger kan det ta år før den som er blitt bedratt føler at hun/han har lagt det bak seg. De tilbakevendende minnene og bildene og ikke minst sinnet kan komme etter lang, lang tid. Men som regel kommer reaksjonene sjeldnere og med lengre mellomrom, det som i de første ukene og månedene kanskje var veldig påtrengende og dominerte tankene veldig mye, vil i de fleste tilfeller slippe taket og bli litt mer perifert. Men det er viktig at den som har vært utro er forberedt på, har forståelse for, og viser tålmodighet hver gang det dukker opp igjen. For dette er en stor sorg, ikke bare slik at man er trist, men også i den forstand at her er det mye sinne og utrygghet på om dette kan gjenta seg. Sorg etter noen man har mistet er på en måte lettere å takle, da vet man at de er vekk og trenger ikke å forholde seg til vedkommende ansikt til ansikt igjen. Men her må man hele tiden forholde seg til sitt eget sinne, sin skuffelse, og til uvissheten om gjentakelse.

- Ja, kan man bli trygg på at det ikke gjentar seg?

- Det avhenger av type utroskap og hvordan utroskapen har skjedd. Har partneren en serie med utroskap bak seg i parforholdet, er sannsynligheten for gjentakelse stor. Men kan man føle seg nesten sikker på at dette var en engangsforeteelse, er risikoen for gjentakelse mindre.

Igjen avhenger det av hvordan den som har vært utro opptrer. Hvis vedkommende tar ansvar og viser oppriktig anger, er gjentakelse mindre sannsynlig enn om han/hun prøver å bagatellisere, bortforklare eller legge skylden på partneren. Og forutsetningen er naturligvis at man bryter kontakten med den man har vært utro med.

Kan det komme noe godt ut av utroskap?

- Man kan ikke utelukke at det også kan komme noe godt ut av utroskap, og at paret får mindre problemer og bedre psykisk helse etter et samlivsbrudd, sier Frode Thuen som poengterer at utenforstående ikke bør være kategorisk eller moralsk fordømmende. – Utroskap skaper ikke bare problemer, det kan også reflektere uovervinnelige problemer i et forhold. Der er i hvert fall to situasjoner hvor utroskap kan være forståelig og bety noe positivt. Den ene er der det blir en bro over til et annet forhold, og utroskapen kanskje var den eneste måten man klarte å komme seg ut av et umulig ekteskap eller samboerskap på. Den andre er der partene klarer å takle utroskapen på en konstruktiv måte slik at den bidrar til fornyet åpenhet og bevissthet om det verdifulle man har i forholdet. Jeg vil ikke anbefale utroskap som et ekteskapsstyrkende tiltak, men når det først skjer, kan det noen ganger føre til at man kommer styrket ut etterpå…

Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 14.05.05
Oppdatert: 2010

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook