Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Unngå utbrenning

Professor dr. med. Atle Roness intervjuet av Gudrun Vinsrygg

- Det finnes lite vitenskapelig dokumentasjon på en del av rådene jeg vil komme med, men klinisk erfaring har vist at de er nyttige, sier professor Atle Roness i en av sine artikler i boken: ”Utbrent. Krevende jobber – gode liv?” (Fagbokforlaget 2002).

Utbrenthet har forekommet til alle tider. Tidligere ble det betraktet som en egenskap ved individet; den som kjente seg sliten og oppbrukt ble vurdert som svak og ubrukelig. Senere ble oppmerksomheten rettet mot arbeidssituasjonen. Dermed ble utbrenthetsbegrepet introdusert som en form for utmattelse forårsaket av jobben.

- Utbrenthet henger sammen med vanskelige jobbforhold, samtidig har det også med den enkelte å gjøre, sier professor dr. med. Atle Roness, overlege ved Psykiatrisk klinikk, Haukeland Sykehus. - Det er altså et resultat av et samvirke mellom jobb og personlighet.

Ta vare på deg selv

- For å unngå å bruke oss opp, må vi fremfor alt ta vare på oss selv. Utbrenthet er ofte uttrykk for at vi gir mer enn vi tar imot. Og om du stadig gir, uten påfyll av nye ressurser, skjer det en uttapping. Mennesker som blir utbrente, har ofte ikke vært flinke til å ta vare på seg selv, sier Atle Roness. - Særlig kvinner bør merke seg betydningen av egenomsorg; mange tenker ofte at andres behov kommer først. Men overinvolvering og overdreven ansvarstaking for andres lykke og velferd kan føre til utbrenthet. Mange har lave tanker om seg selv og synes ikke det er riktig å pleie seg selv. Men man har lov å prioritere seg selv, bare man ikke blir seg selv nok.

Sett grenser

Til det å ta vare på seg selv, hører å sette grenser. Det er viktig både å sette grenser, markere dem og verne om dem. Det er du selv som best vet hvor grensene dine skal være, og som må sette dem – du kan ikke vente at andre skal gjøre det.

Et ja til noe, innebærer ofte et nei til noe annet. Man må prioritere, for det er ikke mulig å få med seg alt. Jo mer man har å gjøre, desto viktigere er det å prioritere.

Mange har måttet gjennom en utbrenningskrise før de lærer å sette grenser. Slike kriser kan være smertefulle, men har man arbeidet seg gjennom krisen og lært hvor grensene går, får man ofte større forståelse både for seg selv og andre etterpå.

Kjenn deg selv

Det er viktig å kjenne til utbrenthetsfenomenet og faresignalene for det. Blir man oppmerksom på symptomene på et tidlig tidspunkt, kan man gjøre noe med situasjonen. Og jo tidligere man griper inn, desto bedre er utsiktene for å hindre at tilstanden utvikler seg. Du har egen vilje og er selv ansvarlig for livet ditt og hva du gjør med det. Å tilstrebe aktiv og direkte mestring er bedre enn å la seg lede av tilfeldigheter. Mange ønsker hjelp til å lære seg selv bedre å kjenne. Det kan de bl.a. oppnå ved å gå i en eller annen form for terapi.

Sett realistiske mål

En del lever med urealistiske mål, de har høye ambisjoner og vil realisere seg selv. Men ofte går de rundt med uklare mål, eller målene er i utgangspunktet uoppnåelige.

Å formulere konkrete delmål på veien mot det endelige målet som gjerne ligger lenger frem, er svært viktig. Målene må være realistiske. Når det gjelder andres forventninger, er det viktig at disse er virkelighetsnære, og at man tenker gjennom om man ønsker å innfri dem.

Ofte er det lurt å søke råd og støtte hos mer erfarne kolleger for å diskutere sine holdinger og mestringsstrategier. Innenfor deler av helsevesenet er slik veiledning obligatorisk, det burde være et selvfølgelig tilbud også i andre arbeidslag.

Ikke personliggjør nederlag

Når mennesker mislykkes, tar de ofte nederlaget personlig og tenker at det er deres egen skyld. Men det er viktig å ikke personliggjøre nederlag. I stedet kan man samtale med andre for å bli klar over hva som egentlig har skjedd, hva som var grunnen til nederlaget, og hva som var ens eget bidrag.

Ved nærmere gjennomtenkning og bevisstgjøring kan man som regel se at ansvaret ikke bare ligger hos den enkelte. Utenforliggende faktorer spiller ofte vel så stor rolle.

Tenk positivt

Å tenke positivt er et uttrykk som kan virke banalt og billig, men det har faktisk noe for seg. Det er viktig å legge vekt på det positive, særlig når man blir sliten og lett farges av negativ tankegang. Når man åpner opp for det positive, får ikke det negative så fremtredende plass, men kommer i mer riktig perspektiv.

Innenfor mange typer arbeid, får man ikke så mye positivt tilbake. Men hvis man ikke får respons, kan man kanskje spørre etter det. I stedet for å vente at kunden eller klienten skal si hva de er fornøyde med, kan man spørre konkret om hvordan ting oppleves, om de er tilfredse med måten ting blir gjort på osv.

Gjør ting annerledes

Mennesker som ikke har kontroll over sin arbeidssituasjon, har lettere for å bli utbrent. Men om du har liten kontroll, og ikke kan endre radikalt på det, kan du kanskje gjøre andre endringer som kan gi følelse av mer kontroll over situasjonen. Å gjøre ting annerledes, gir også ofte en positiv psykologisk effekt.

- Vær åpen for forandringer, råder Atle Roness. – Har du en jobb forbundet med mye stress, så gjør avbrudd og ta pauser. Har man kjørt seg fast, er det godt med et lite avbrekk før man begynner på nytt. Har du mulighet, kan det være lurt å ta etterutdanning. For noen kan det også være aktuelt å skifte jobb.

Ta vare på familie og venner

- Selv om utbrenthet først og fremst er en form for arbeidsstress, virker familien inn på jobben – og jobben virker inn på familien. Mange kjenner seg presset både av jobben og på hjemmebane. Samliv krever mye arbeid både når det gjelder tid og engasjement, og det er ikke lett å gjøre karriere begge steder. Det er likevel en god investering å prioritere familien, mener Atle Roness. - Mennesker trenger ikke bare noe å leve av, men også noe å leve for. Vi trenger kontakt og fellesskap. Mange opplever at de behøver overgangsritualer mellom jobb og hjem. Noen bruker ulike former for fysisk aktivitet, andre har lang vei i bilen og avreagerer der på veien hjem. Det gjelder å roe seg ned og slappe av, slik at man er i stand til å være sammen med familien sin.

Vær fysisk aktiv

- Utbrenthet viser seg ofte som depresjon, og forskning har vist at regelmessig fysisk trening både kan bidra til å forhindre og helbrede, depresjon.

- Hvordan virker fysisk trening?

- Det vet vi ikke sikkert. Men etter at man har tatt seg ut fysisk, kjenner man seg avslappet og rolig. Å trimme sammen med andre er også både sosialt og hyggelig.

Sørg for rekreasjon

- Endelig er det nødvendig å minne om at det er viktig å sørge for tilstrekkelig søvn og hvile, leve regelmessig med et godt kosthold, og ikke bruke for mye stimulerende midler, men ha et nøkternt forhold til alkohol og tobakk - med andre ord å rekreere. Rekreasjon kommer egentlig av ordet creare som betyr å skape. Recreare betyr å gjenskape, dvs. skape noe på nytt. Når vi gir oss lov til å rekreere, kommer ofte de kreative impulsene. Mange opplever slike nyskapende krefter i møte med natur, kunst og tro – saker som kan være med å gi forankring, mening og fellesskap, avslutter overlege Atle Roness.

Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 06.07.2003

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook