Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Feil tannstilling kan gi hodepine

Tannlege Bjørn Hogstad intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Hos mange med spenningshodepine kan årsaken ligge mellom tannrekkene. Hvis tennene ikke passer sammen når du tygger, kommer kjeveleddene i en ustabil posisjon. Musklene i tyggesystemet kan bli overbelastet slik at det oppstår muskelspenninger som forplanter seg til hodet, nakken og skuldrene. Plages du med hodepine som legen ikke finner årsak til, kan du oppsøke en tannlege for å få undersøkt om plagene kan komme fra tannstillingen.

Ca 20 % av Norges befolkning lider jevnlig av hodepine i en aller annen form. Av disse har omtrent 90 % spenningshodepine, og hos en stor del av disse er årsaken at tannrekkene ikke passer riktig sammen.

- Kjeveleddet ligger like foran ørene på hver side av hodet, forklarer tannlege Bjørn Hogstad ved Tannatelieret i Oslo. - Når leddet er i sin mest stabile stilling i leddhulen, er det ikke alltid at tennene passer helt godt sammen. Den tannen, eller de tennene, som treffes først når man lukker kjeven, blir utsatt for en kraft som er så stor at den går ut over toleransegrensen. Dermed tvinges underkjeven til å innta en annen posisjon slik at flere tenner kan være i kontakt og belastningen fordeles.

Årsaken ligger mellom tannrekkene

For å få flest mulig tenner til å passe sammen når man tygger, fører dette altså til at ett eller begge leddhoder dras ut av sin stabile posisjon. Underkjeven som leddhodet sitter på, må derfor holdes i ustabil posisjon. Musklene i tyggesystemet kan over tid bli overbelastet slik at det oppstår muskelspenninger som forplanter seg til hodet, nakken og skuldrene. Hos mange med spenningshodepine kan årsaken altså ligge mellom tannrekkene uten at de er oppmerksomme på årsakssammenhengen. Symptomene kan for uten hodepine være øresus, svimmelhet, smerter i øvre del av nakke, skuldre og rygg, prikking og dovning i armer og hender, kjeveleddsmerter, smerter i ører eller bihuler og press bak øynene.

Bjørn Hogstad mener det er viktig at både pasienter og helsepersonell blir mer oppmerksomme på problemet.

- Tannlegene har spesialkompetanse på tyggesystemet, ikke bare på tennene, sier han. – Men andre som arbeider innen helsevesenet bør også være klar over at et skjevt bitt kan gi de symptomene som vi her snakker om. Hvis de som arbeider med dette ikke finner ut hvorfor pasientene har vondt i hodet, og ikke finner klare årsakssammenhenger – eller hvis iverksatt behandling ikke gir forventede resultater, kan utredning hos tannlege være en hjelp til å stille en diagnose.

Rundgang i helsevesenet

- Hvordan kan tenner gi hodepine? Er det ikke bare når vi tygger at de kommer i kontakt med hverandre?

- Nei, faktisk er det slik at du biter tennene sammen omtrent 1300 ganger i døgnet; ikke bare når du spiser, men også når du svelger og snakker. Noen har dertil for vane å gnisse tennene sammen om dagen – eller i søvne. Hver gang tennene kommer i nærheten av hverandre, vil muskulatur og nerver være med å bringe dem i riktig posisjon - og dermed bringes underkjeven, og med den kjeveleddshodet, ut av sin stabile stilling. Symptomene vi ser, er i hovedsak et resultat av at muskulaturen er overbelastet. Det er min erfaring at en stor del av de pasienter som sliter med spenningshodepine, har gått lenge uten å få tilstrekkelig hjelp. Mange har også fått behandling, uten at det har hjulpet for mer enn i korte perioder. De har gjerne hatt plager fra de var i tenårene og langt opp i voksen alder, ofte så alvorlig at det kan ha påvirket livssituasjonen deres i stor grad. Kroniske smerter over lang tid kan også føre til depresjon. Når de så blir undersøkt, kan det bli avdekket at der er en sannsynlig sammenheng mellom hodepinen og at tannrekkene ikke passer sammen når kjeveleddene er i sin optimale posisjon.

Slik finner tannlegen ut hva som er i veien

- Kan tannlegen se om bittet er skjevt?

- Ja, hvis det er veldig skjevt kan du se det selv også, men selv et feil bitt som er så lite at det er usynlig for pasienten, kan gi store plager. Det er derfor utviklet forskjellige metoder for å finne ut av dette.

- Hvilke undersøkelser er nødvendige?

- For det første har vi en samtale med pasienten for å høre vedkommendes historie og avklare problemstillinger. Deretter undersøker vi tennene, tannstillingen, kjeveledd og muskulatur i tyggesystemet. Vi ser hvilke tenner som er i kontakt, og om kjeveleddshodet er riktig plassert i leddhulen. Når vi manipulerer kjeven i den optimale kjeveleddstillingen, ser vi ofte at det er en tann i over- i underkjeven som pasienten treffer først. Når hun/han biter sterkere sammen, glir tennene inn i en skjev bittstilling der flest mulig tenner er i kontakt. Det er dette som er ”det naturlige bittet” for pasienten. Det er glidningen av underkjeven fra første tannkontakten, når leddhodet er i riktig stilling, og til pasientens ”naturlige bitt”, som forårsaker mye av de muskelspenningene som vi kan kjenne som stramme kjevemuskler. Ved undersøkelsen opplever pasienten at de berørte musklene er mer ømme når vi kjenner på dem, enn de musklene som ikke er involvert. Vi tar avtrykk av tennene for å få modeller i gips som via spesielle teknikker overføres til en kunstig kjeve som kalles artikulator. Denne kan innstilles slik at bevegelsene den kan utføre tilsvarer kjevebevegelsene pasienten har. Her kan vi registrere og analysere hva som skjer når tennene treffer hverandre, og når både tenner og kjeveledd beveger seg.

I noen tilfeller vil det være behov for ytterligere undersøkelser med spesialrøntgen (tomografi, CT eller MR).

Det kan også være riktig å involvere andre grupper innen helsevesenet som nevrolog, røntgenlege, kiropraktor eller fysioterapeut for å avklare problemstillinger og utelukke andre årsaksforhold. Til slutt sammenholder vi funnene vi har gjort ved analysen av modellen av pasientens tenner og kjever, med det vi fant når vi undersøkte pasientens tenner og muskler. Funnene fra hver av undersøkelsene må underbygge hverandre samtidig som de viser årsakssammenhengen.

- Kan alle tannleger gjøre en slik undersøkelse?

- Tannleger har kunnskaper om dette og vil i mange tilfeller kunne gjøre en slik undersøkelse. Men det krever både utdypende kunnskaper, erfaring og trening, og derfor velger noen tannleger å henvise denne typen pasienter til kolleger som hovedsakelig arbeider med nevnte problemstillinger.

Spenningene løses opp

- Hva kan tannlegen gjøre?

- Diagnosen baserer seg på funn som er avdekket, og dette danner så grunnlaget for å utarbeide en handlingsplan. Er det sammenheng mellom skjevt bitt og muskelspenninger, begynner vi som regel med en reversibel behandling, oftest en avlastningsskinne som plasseres mellom tannrekkene og gjør at pasientens kjeveledd kommer i riktig posisjon slik at muskulaturen får slappe av. Dette er en såkalt ortopedisk skinne. Man kan enklest sammenligne den med en innleggssåle som brukes når beina har ulik lengde.

- Jeg kjenner flere som har bitt seg tvers igjennom slike skinner allerede den første natten de hadde dem på…

- Det skyldes sannsynligvis at skinnen ikke har vært nøyaktig nok utformet og innjustert. En riktig justert skinne skal man ikke kunne bite gjennom. De skinnene som benyttes er i hard plast. Det kreves meget presis innjustering før den utleveres til pasienten. I tillegg skal pasienten og skinnen følges opp for å vurdere framgangen fortløpende. Ved bruk av bittskinnen vil underkjeven forandre posisjon etter hvert som muskelspenningen blir borte. Det er derfor nødvendig med etterjusteringer av skinnen for at den hele tiden skal gi mest mulig stabile forhold for hele tyggesystemet.

- Hvordan kan bittet justeres?

- I noen tilfeller skal det så lite til som å justere litt på tyggeflaten på tennene. Andre ganger må man først benytte bittskinner for å avlaste ledd og muskulatur. I mer kompliserte tilfeller kan det være nødvendig med tannregulering eller oppbygging av bittet. Det siste kan være aktuelt når noen av tennene mangler. I sjeldne tilfeller kan det bli behov for operasjon. Eller behandlingen kan være en kombinasjon av det ovennevnte.

- Og da blir hodepinen borte?

- Det er mange årsaker til hodepine og det kan være flere faktorer som spiller inn. Men skyldes hodepinen et skjevt bitt, løses spenningene opp i løpet av dager eller uker når bittet blir normalisert og kjeveleddet kommer i riktig posisjon. Og da forsvinner hodepinen.

Her kan du lese mer: www.tannatelieret.no

 

Oppdatert:  2007

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook