Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Svimmelhet - en vanlig, men oftest ufarlig lidelse

"Jeg er så svimmel" er et uttrykk vi ofte hører. Med svimmelhet menes da vanligvis hodepine, synsforstyrrelser, ustøhet eller andre udefinerbare problemer. Men snakker vi om svimmelhet i medisinsk forstand, er det gjerne svimmelhet i form av en "karusellfølelse" eller nautisk svimmelhet som å være i båt på sjøen, sier førsteamanuensis Atle Rønning Arnesen. Han forteller at alle kan bli rammet av svimmelhetsanfall, men at tilstanden oftest rammer eldre mennesker. Svimmelhet er en naturlig del av aldringsprosessen. Som regel er den en uskyldig, men ufarlig tilstand. Bare i sjeldne tilfelle kan svimmelhet være et tegn på mer alvorlig sykdom.

Står vi raskt opp av sengen om morgenen, føler vi av og til at "rommet seiler", at alt går rundt. Svimmelhet og kvalme er også vanlige uvelsymptomer når vi reiser med bil, buss, tog eller båt. Mange blir svimle og kvalme med trang til å kaste opp. Det er særlig barn som rammes av sjø- eller bilsyke som man kan forebygge med reisesyketabletter.

- Når man skal diagnostisere svimmelhet, er det første man spør om:" Hva slags svimmelhet er det tale om? Er den psykogen (stressbetinget), har den sammenheng med psykosomatiske plager eller skyldes den fysiske sykdommer?" Opprettholdelse av likevekt og kontroll over kroppsbevegelsene er mulig ved hjelp av sansecellene i det vestibulære system. Svimmelhet er et symptom på en forstyrrelse i likevektsapparatet. Det er ingen sykdom, men et symptom på at noe ikke fungerer slik det skal. Svimmelheten kommer med andre ord fra likevektsapparatet eller fra svimmelhetssenteret i hjernen. Når man blir svimmel, føles det som om man roterer i forhold til omgivelsene eller at omgivelsene roterer i forhold til en selv, sier Atle Rønning Arnesen. Han medgir at svimmelhet kan være en vanskelig tilstand å diagnostisere og ikke alltid mulig å behandle. - For selv om vi kjenner til mekanismene som fører til svimmelhet, har man lite å stille opp med rent behandlingsmessig, sier han.

Mange årsaker til svimmelhet

- Kan svimmelhet være et tegn på at man lider av alvorlig sykdom?

- Det er svært sjelden at svimmelhet skyldes tilstander som er livstruende eller invalidiserende. Men det kan forekomme. Når vi diagnostiserer pasienter som lider av svimmelhet, pleier vi derfor å undersøke om det foreligger tilstander som kan være farlige. Den ene er bakteriell infeksjon i likevektsorganet (det indre øret), den andre er sprekker i membranet mellom mellomøret og det indre øret som vi av og til ser ved store trykkforandringer som for eksempel ved dykking. Vi prøver også å finne ut om svimmelheten kan skyldes godartede svulster på likevektsnerven. Her i Norge registrerer vi omkring 15 til 20 tilfeller hvert år. Hjerneblødning kan også være et alternativ. Likeså andre typer hjernesvulster - både godartede og ondartede, selv om slike oppstår uhyre sjelden. Av og til skyldes svimmelhet at små krystaller, som ligger over nervecellene som sender nerveimpulser fra likevektsorganet, forskyver seg ut til buegangene i labyrinten. Dette fører til økt irritasjon og utløsning av relativt sterke kortvarige svimmelhetsanfall ved stillingsendring. Det kan være å snu hodet raskt, reise seg raskt fra sittende stilling osv. Anfalllene er svært ubehagelige og til dels invalidiserende siden selv små pososjonsendringer av hodet kan utløse anfall. På folkemunne kalles dette for krystallsyken.

- Noen føler seg svimle i forbindelse med en virusinfeksjon, for eksempel forkjølelse?

- Ja, dette er vanlig og kalles epidemisk svimmelhet. Bruker man enkelte typer antibiotika over lengre tid, kan også det indre øret bli skadet, noe som både kan føre til ustøhet og svimmelhet. Også hodeskade, for eksempel brudd på tinningsbenet, kan føre til ustøhet, svimmelhet og øresus. En annen grunn til svimmelhet er en sykdom som går under navnet "Meniérs sykdom". I dag regner vi med at omlag 2.000 mennesker i Norge lider av denne sykdommen som kommer av skader i det indre øret (likevektsorganet). Meniérs sykdom gir nedsatt hørsel, øresus og plutselige svimmelhetsanfall. Pasienten kan gå på gaten og så, plutselig, få et kraftig svimmelhetsanfall.

- Hvem er det som er mest utsatt for å bli svimle?

- Det er først og fremst eldre mennesker. De kan ofte føle at rommet de befinner seg i snurrer rundt når de reiser seg opp fra stolen, sofaen eller sengen. Mange klager også over at svimmelheten hemmer dem i deres vanlige gjøremål. Dette er ikke noen sykdomstilstand, men en naturlig del av selve aldringsprosessen. Årsaken til svimmelheten er dårlig blodforsyning til hjernen og likevektsapparatet. Dessverre er det ikke mulig å helbrede denne form for svimmelhet. Du bør forsøke å bli venner med den og prøve å beherske den. Ved å holde seg i fysisk form, kan de eldre motvirke noen av de årsakene som fører til svimmelhet. Det er viktig å stresse ned, men samtidig ha et aktivt liv. Fysioterapi mot nakken kan lette på stramme skuldre og på denne måten føre til mindre svimmelhetsfølelse. Hvis svimmelheten gjør det vanskelig å bevege seg, kan man bruke hjelpemidler som for eksempel stokk eller gåstol.

- Når bør man søke lege på grunn av svimmelhet?

- Hvis svimmelhets-anfallene opptrer i forbindelse med en virusinfeksjon og/eller gjentar seg over 3-4 uker. Hvis anfallene ledsages av andre symptomer, som for eksempel sterk hodepine, øresus, nedsatt hørsel eller annen sykdomsfølelse, bør du også være på vakt. Disse tilstandene bør så absolutt undersøkes av lege.

- Hvordan behandles svimmelhet?

- Først bør man få bragt på det rene om årsaken til svimmelheten er hjerte- og karsykdom, hjernesvulst, nevrologisk sykdom eller noe annet alvorlig. Det kan også dreie seg om dysfunksjoner i det indre øre - f.eks. Menieres sykdom - skader eller virussykdommer. Krystallsyken kan diagnostiseres av kompetent allmennpraktiker og ØLH-lege. Behandlingen består av stillingsendringer av overkropp og hode på en bestemt måte som får krystallene tilbake på plass. Behandligsresultatene er meget gode, men det kan forekomme tilbakefall. Da bør behandlingen gjennomføres på nytt. Den hyppigste årsaken til svimmelhet og ustøhet er nok blodsirkulasjonsforstyrrelser i hjernen og det indre øret hos eldre. Dette kan ikke behandles, men tilstanden kan bedres ved hjelp av fysioterapi, balanseøvelser, hjelpemidler som spaserstokk, evt. rulator. Fysisk aktivitet er viktig og kan bedre tilstanden betydelig. Svimmelhetsdempende medikamenter kan være et alternativ i perioder.

Tilstander som kan gi svimmelhet:

 • Sirkulasjonsforstyrrelse: Svimmelheten oppstår spontant og hurtig ved brå bevegelse, for eksempel når man står raskt opp av sengen. Hos noen, særlig hos eldre, kan symptomene være av noe lengre varighet, noe som sannsynligvis skyldes dårlig blodsirkulasjon til hjernen og det indre øret. Nedslitte nakkevirvler hos eldre, som fører til redusert blodsirkulasjon i det indre øret, kan også føre til svimmelhet. Plagene øker ved psykiske og fysiske påkjenninger.
 • Krystallsyken: Forskyvning av krystaller i balanseorganet fører til hurtige og hyppige og til dels voldsomme svimmelhetsanfall. Årsaken er ukjent.
 • Traume: Hodetraume med hjernerystelse og tinningsbeinbrudd kan medføre svimmelhet. Det samme kan raske luftstrykksendringer, som ved dykking. Dette går ofte under betegnelsen "dykkersyke".
 • Medikamenter: En rekke medikamenter kan utløse svimmelhet. Dette gjelder særlig antibiotika (amino-glycosider). Men også kinin og salisyl i store doser kan gi svimmelhet. Det samme kan løsemidler, insektsmidler mv. Noen medikamenter, som brukes daglig, kan ha svimmelhet som bivirkning.
 • Infeksjoner: Både virus- og bakterieinfeksjoner kan føre til svimmelhet, gjerne i forbindelse med en mellomøre-infeksjon.
 • Økt væsketrykk i det indre øret. Den mest kjente tilstand er ved Meniérs sykdom som både fører til svimmelhet, nedsatt hørsel og øresus.
 • Reisesyke: Bilsyke og sjøsyke medfører gjerne svimmelhet. Ofte følges svimmelheten av kvalme og brekninger.
 • Psykiske påkjenninger hos psykisk labile mennesker kan føre til svimmelhet.

Kontakt lege hvis:

 • Svimmelheten opptrer i forbindelse med en virusinfeksjon
 • Svimmelheten gjentar seg over 3-4 uker
 • Svimmelheten ledsages av andre symptomer som sterk hodepine, øresus, nedsatt hørsel eller annen sykdomsfølelse.


Oppdatert: 2004

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

 • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
 • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook