Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Svimmelhet

Professor dr. med. Per Møller intervjuet av Gudrun Vinsrygg.

Svimmelhet er en av våre vanligste helseplager, særlig blant eldre. En rekke sykdommer og medisiner kan gi svimmelhet. Men i mange tilfeller finner ikke legene noen spesiell årsak, og paradoksalt nok er dette et godt tegn—desto større er sjansen for at pasienten blir kvitt plagene sine. Invalidiserende og vedvarende svimmelhet bør imidlertid utredes av spesialist.

Man regner med to hovedtyper av svimmelhet: karusellfølelsen (at verden snurrer rundt) og båtdekksfølelsen (at verden gynger). Det finnes også svimmelhet som kommer anfallsvis med karusellfølelse (Meniéres sykdom). Og en type som kalles posisjonell svimmelhet, dvs at svimmelheten kommer ved spesielle bevegelser med hodet eller kroppen.

Eldre er mest utsatt

Balanseorganet sitter i det indre øret og er koblet sammen med hørsel, syn og perifere sanseorgan (muskler, ledd) i sentralnervesystemet. Balansefølelsen er medfødt. Til en viss grad kan den øves opp, men noen har naturlig god balanse, andre har dårligere balanse, på samme måte som noen lett blir reisesyke mens andre aldri blir det. Fordi vi orienterer oss etter det vi ser, er synet særlig viktig for balansen hvis balanseorganet i det indre øret er skadet.

- Med alderen svekkes både syn, hørsel og muskulatur – og dermed også balanseevnen, sier professor Per Møller ved Øre-nese-halsavdelingen, Haukeland sykehus. – I tillegg har eldre som gruppe flere sykdommer og bruker flere medisiner, dermed er de særlig utsatt for svimmelhet også som bivirkning til medisiner.

- Hvilke sykdommer kan gi svimmelhet?

- For eksempel høyt blodtrykk og infeksjonssykdommer, bl.a. vet vi at svimmelhet er en vanlig ettervirkning etter hjernehinnebetennelse. I tillegg er det en mulig bivirkning ved noen legemidler. Mange opplever også forbigående svimmelhet i forbindelse med stress, muskelsmerter og annet.

Spørsmålene legen stiller

Kjenner du deg svimmel, er det viktig å få brakt på det rene hva slags type svimmelhet det er snakk om. Er det karuselltypen, båtdekkstypen, kommer svimmelheten i anfall med utstøhet mellom anfallene, eller blir du plutselig og kortvarig svimmel ved brå hodebevegelser?

Karuselltypen tyder på at årsaken sitter i det indre øret, båtdekkstypen har ofte andre årsaker, anfallstypen kan tyde på Meniéres sykdom, og plutselige, kortvarige anfall som varer så lenge hodet holdes i en bestemt posisjon, tyder på posisjonssvimmelhet eller såkalt krystallsyke.

Tenk også på om det skjedde noe samtidig med at du ble svimmel. Fikk du økt øresus, hørselstap, synsforstyrrelser osv.? Eller kom svimmelheten snikende? Har du noen sykdom eller bruker du medisiner? Har du stramme nakkemuskler eller en skade, for eksempel en nakke-sleng-skade? Har du en lidelse som kan forårsake svimmelhet? Bruker du medisiner som kan gi denne bivirkningen? Alt dette vil legen din antakelig spørre deg om.

Nødvendige undersøkelser vil inkludere hørsel- og balanseprøver. Blodtrykk, blodsukker og evt. skjoldbruskkjertelhormoner vil også bli sjekket.

- Når er det nødvendig med spesialistutredning?

- Hvis legen ikke finner noen forklarlig årsak til svimmelheten, hvis svimmelheten er voldsom, vedvarende eller tilbakevendende, hvis du har susing eller ringing i ørene, eller plutselig mister hørselen, eller hvis du får dobbeltsyn eller andre synsforstyrrelser.

Finne eller utelukke

Aktuelle spesialister vil være øre-nese-hals-spesialister som kan mest om balanseorganet i det indre øret, og nevrologer som er spesialister på nervesystemet og bør kobles inn når det gjelder mer diffuse symptomer. Haukeland sykehus har også et diagnoselaboratorium for utredning av svimmelhet.

I mange tilfeller finner heller ikke spesialister årsaken til svimmelheten. Men det viktigste er å utelukke alvorlige årsaker som betennelsestilstander og svulster. Når det gjelder svulster er CT og MR de beste hjelpemidlene. Ellers vil en spesialistutredning omfatte grundige hørselstester, balanseutredning og undersøkelser av det indre ørets funksjoner.

- Hva med virus på balansenerven?

- Det kan vi også teste for. Ved svimmelhet uten følgesymptomer, er virus som angriper balansenerven en ikke uvanlig årsak. I så fall går svimmelheten som regel over av seg selv i løpet av noen uker. Andre årsaker kan være betennelser i balansesystemet, funksjonsfeil i det indre øret som ofte skyldes skader og i sjeldne tilfeller lekkasje. Det siste forekommer oftest ved slag og brudd i tinningbenet eller etter dykking. Mange pasienter frykter at de har en svulst, men det forekommer veldig sjelden og slike svulster er oftest godartede. I så fall er symptomene vanligvis hørselstap med varierende grad av svimmelhet. Det viktigste er å utelukke alvorlige årsaker til svimmelheten. Jo mindre vi finner, desto bedre er prognosen, for det betyr at svimmelheten ikke har noen alvorlig årsak og at den sannsynligvis vil forsvinne av seg selv. Hørsel og balanse er kompliserte system som lett kan rammes av ulike påvirkninger. I de fleste tilfeller vil kroppen ordne opp selv. Men vedvarer plagene, bør man gå til lege for å undersøkes på nytt.

Behandling

- Svimmelhet er ubehagelig og skremmende. Men når legen ikke finner noen årsak, er det viktig at pasienten forsikres om at plagene ikke skyldes noe alvorlig, og at de sannsynligvis kommer til å gå over, sier Per Møller. - Betennelsestilstander kan behandles med antibiotika som sprøytes inn i mellomøret. I sjeldne tilfeller der pasienten er svært plaget, kan man ved hjelp av medikamenter eller operasjon sette balanseorganet ut av drift uten å skade hørselen. Svulster på balansenerven er nesten alltid godartede. Man kan vente og se, eller svulsten kan fjernes kirurgisk eller med strålekniv. Aktuelle medisiner kan være medikamenter av reisesyketypen, midler mot kvalme og beroligende tabletter.

To spesielle former for svimmelhet

To former for svimmelhet skal nevnes spesielt. Sykdommen med det svimlende navnet benign paroxymal posisjonell vertigo (posisjonssvimmelhet) rammer omtrent to av ti som plages av svimmelhet. Som navnet antyder har plagene ingen alvorlig årsak, og de kommer anfallsvis når man for eksempel legger seg ned på ene siden – eller gjør brå bevegelser med hodet. Anfallene varer i noen minutter og oppleves som om man kjører karusell. Hos mange vedvarer plagene i noen måneder, hos andre i flere år. Årsaken er saltkrystaller som ligger løse i bakre buegang og forstyrrer signalene til hjernen.

Posisjonssvimmelhet kan kureres med ulike manøvre som går ut på å få saltkrystallene bort fra sanseorganet og balanseorganet. Dermed forsvinner i de fleste tilfeller svimmelheten. Leger og spesialutdannede fysioterapeuter kan utføre behandlingen.

Meniéres sykdom er en plagsom og vedvarende – men ikke livstruende form for svimmelhet. Navnet har sykdommen fått etter en franskmann som først beskrev den i 1861. Symptomene kommer anfallsvis med voldsom svimmelhet, lyder i det angrepne øret og hørselstap som øker under anfall. Hørselen vil etter hvert svekkes.

Mèniéres sykdom rammer personer mellom 30 og 60 år. I løpet av en 20-årsperiode etter at sykdommen har startet, vil ca. halvparten få plager med begge ørene.

Årsaken til lidelsen er ukjent, men sannsynligvis spiller flere faktorer en rolle, bl.a. virus, arvelige faktorer og visse typer allergi eller matvareintoleranse. Saltrestriksjoner, medisiner mot svimmelhet og kvalme, evt. beroligende tabletter anbefales. Det er viktig å unngå for mye stress. Hvis medisiner ikke hjelper, kan svimmelheten reduseres ved å sprøyte et medikament inn i øret eller det kan bli aktuelt med operasjon. Operasjon vil kunne fjerne svimmelheten i 9 av 10 tilfeller.

Gode råd

- Hvilke råd har du til pasienter som plages med svimmelhet?

- Det beste rådet for å forebygge og holde i sjakk svimmelhet som skyldes aldersforandringer, er å holde seg i god fysisk form. Alminnelige aktiviteter som turgåing, jogging, dans, svømming og sykling er fint. For den som allerede plages av svimmelhet, og som er ute av trening, er det lurt å begynne i det små og øke etter hvert. Man kan godt kjempe mot svimmelheten og presse seg litt – til en viss grad kan man faktisk trene vekk denne plagen. Trenger man hjelp til å komme i gang, finnes det spesielle treningsterapier som er utarbeidet av fysioterapeuter.

Men svimmelhet kan også føre til fall, og når man har det som verst, bør man derfor bevege seg sakte og ikke gjøre for brå bevegelser med hodet. Særlig er det viktig å ikke reise seg for brått fra liggende til sittende stilling, eller fra sittende til stående. Å sitte i en god stol med beina på golvet, et godt tak i stolens armlener og blikket festet på et fast punkt kan være bra når svimmelheten er ekstra plagsom. Dermed ”kobler man ut” balanseorganet som sender feilaktige beskjeder til hjernen

Synet er viktig hvis balansen er dårlig, så riktig brillebruk og godt lys er viktig.

Det er også et godt råd å unngå for mye salt i maten fordi salt øker væskeansamlingen i kroppen, noe som kan forstyrre balansen i det indre øret. Og man bør være forsiktig med alkohol, kaffe, te og tobakk fordi disse nytelsesmidlene kan øke kroppens følsomhet for bevegelse. I noen tilfeller kan uvelfølelse være et symptom på allergi. Det gjelder både pollen-, dyre- og matallergi. En allergitest kan være en god pekepinn, og behandlingen blir naturlig nok å unngå det som gjør en svimmel.

Publisert: 08.09.2002

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook