Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Når man hører uforklarlige stemmer...

Hører du uforklarlige stemmer? Stemmer til mennesker du ikke kan se? Er du redd slike hørselshallusinasjoner er unormalt og et tegn på sinnslidelse? Du skal vite at dere er mange i samme båt. Og slike uforklarlige stemmer trenger slett ikke være utslag av sykdom...

Psykiatrisk Opplysningsfond i Stavanger har laget et informasjonshefte med praktiske forslag om hvordan man kan mestre det «å høre stemmer». «Stemmen fra innsiden» er navnet på heftet som bygger på briten Paul Bakers arbeid med temaet.

Tidligere er det skrevet svært lite om stemmehøring fra stemmehørernes synsvinkel. Vanligvis blir fenomenet sett på som et symptom på en mental sykdom som ikke blir snakket om fordi det oppleves som en skam i sosial sammenheng. Den vanlige behandlingen, antipsykotiske medisiner, blir gitt for å redusere innbilninger og hallusinasjoner. Men denne type behandling gir ikke alltid et godt resultat.

Det finnes mange som hører stemmer. En del av dem klarer å forholde seg til sine stemmer uten hjelp fra psykiatrien. Paul Baker mener at dette faktum er oversett. Derfor ønsker han å formidle informasjon som kan hjelpe mennesker.

Marius Romme, professor i sosialpsykiatri ved Universitetet i Maastricht i Nederland, sier: «Forskningen viser at vi må akseptere at stemmer eksisterer. Vi må også akseptere at vi ofte ikke kan forandre stemmer. De kan ikke bli kurert bort, akkurat som man ikke kan kurere noen fra det å være venstrehendt. Man skal ikke kurere menneskelige variasjoner. Bare forholde seg til dem. For å hjelpe mennesker til å forholde seg til variasjonene, bør vi ikke gi dem terapi som ikke virker.»

Farlige?

Det er vanskelig å forklare hvordan det er «å høre stemmer», spesielt hvis man aldri har hørt stemmer selv. Mange historisk viktige personer har hevdet at de hørte en stemme som fungerte som deres inspirasjon. Blant dem er Sokrates, Jeanne d´Arc og Carl Jung, Stemmer er også ansett som farlige fordi «stemmer» kan fortelle mennesker at de skal begå mord og skade seg selv. Det ser ut som om det å høre stemmer enten gjør folk til helgen eller monster. Men det er slett ikke alltid tilfelle, understreker Paul Baker.

Stemme uten avsender

- Opplevelsen av å høre stemmer er ikke så fremmed som man tror, påpeker han. For de fleste kan det være det samme som å høre en stemme på den vanlige måten gjennom ørene. Den eneste forskjellen er at stemmen ikke har noen avsender.

Forskning viser at spesielt blant mennesker som nylig har mistet noen, er det ikke en uvanlig opplevelse å høre stemmen til den personen som har gått bort.

En del mennesker hører også stemmer som om det var tanker som entrer hjernen fra et sted utenfor dem selv. Dette er ikke det samme som en plutselig ide som mennesker vanligvis gjenkjenner som sin egen. Det er heller slik at tankene ikke er deres egne og at de ser ut til å komme fra et sted utenfor deres egen bevissthet, som telepati.

Et godt eksempel er opplevelsen av å huske en rytmne eller en tone som strømmer gjennom hodet ditt igjen og igjen. Du kan til og med ta deg i å plystre den.

Forskjellen mellom en «tenketone» og en «tankestemme» som fremstår som ord i ditt hode, er at den kan snakke korrekt til deg og føre en konversasjon med deg. Du er ikke ansvarlig for den, og du har ingen anelse om hva denne «stemmen» kommer til å si neste gang du «snakker».

Tanker uten ord

Det er andre måter å høre stemmer på. For eksempel kan noen mennesker oppleve tanker uten ord, mer som bilder og visjoner. Man kan også oppleve smaker, lukter og berøring. Alle uten noen fysisk grunn, og alle opplevelser de ikke søkte.

Vi kan slå fast at det å høre stemmer ikke er en uvanlig opplevelse. Mange mennesker som hører stemmer har aldri vært psykiatriske pasienter og vil heller aldri bli det. En høy andel av befolkningen hører stemmer av og til, spesielt under omstendigheter som sorg, tap av person som sto nær, skilsmisser og separasjon.

En fersk undersøkelse fra Baltimore i USA viser at 10-15 prosent av en befolkning på 15 000 mennesker sier at de hadde hørt stemmer over en lang tidsperiode. Bare en tredjedel av disse igjen sa at stemmene hadde negativ effekt

Hva stemmene forteller og gjør

For de fleste forekommer det en rekke forskjellige stemmer som bringer ulike slags budskap. Noen stemmer er hyggeligere enn andre. De mindre hyggelige stemmene kan misbruke personen som hører dem, ved å si at vedkommende er ond, dum og null verdt. Stemmene kan også gi ordre som personen føler at han må lystre fordi stemmene har kontroll over personens kropp. Stemmene kan også være grunnen til at man føler smerte.

Stemmer kan altså variere fra å være sykelige og uønskede til å bli sett på som en verdifull evne. Stemmer kan være sykelige for noen mennesker, men de kan også fylle en nyttig psykologisk funksjon.

Det kan altså også være en hyggelig side ved det å høre stemmer. Noen ganger virker den tilsynelatende visdommen ekte, og stemmene kan være intellektuelle. Stemmehørerne rapporterer at de er blitt fortalt ting de ikke visste eller ikke kunne finne ut på egen hånd, og at stemmene slik var til virkelig hjelp

Stemmene kan også være mer «nøytrale».

Hvordan forholde seg til stemmene?

De som hører stemmer føler seg ofte forvirret, og de ønsker å flykte fra dem. For noen varer dette ønsket bare i kort tid. For andre kan det være snakk om mange år. I alle tilfeller krever det å forholde seg til stemmene, uansett på hvilket nivå, en akseptering av stemmene. Å fornekte dem virker ikke. I denne første fasen prøver den som hører stemmen, forståelig nok, å lete etter måter å kontrollere eller forholde seg til stemmene på.

Forsøk på å overse stemmene virker sjelden. Selv om dette er en strategi som mange stemmehørere prøver på, ser det ut til at forsøket fører til en alvorlig hemning av livsutfoldelsen.

Den beste strategien, ifølge de som hører stemmer, er å velge ut de positive stemmene, høre på dem, snakke utelukkende med dem og prøve å forstå dem.

Et viktig element i det å lykkes i å forholde seg til stemmene er å akseptere dem. Du må lære å tenke på en positiv måte om deg selv, dine stemmer og dine egne problemer.

Hvordan bekjempe stemmer man ikke liker?

Hva gjør man med stemmer som ikke er på din side, som fornedrer og fornærmer deg eller avbryter tankene dine og gir deg råd om å gjøre dumme ting? Det første man må innse er at selv om stemmen kan avbryte tankegangen, betyr ikke dette at man bør følge den blindt.

Stemmehørere har samme rett som andre til selv å bestemme sine valg, og de kan fortelle stemmen akkurat det.

Hva med ondskapsfulle stemmer som kan forårsake akutte mentale problemer og beordre deg til å gjøre forskjellige ting, som å bli hjemme og unngå mennesker? En løsning er å unngå stress og følelsesmessige forstyrrelser i så stor grad som mulig.

Forskjellige belastninger kan føre til at stemmene øker i omfang, og kan medvirke til at de blir mindre hyggelige.

Snakk om det!

Paul Baker mener det å snakke om stemmene kan være til hjelp for mange. Men spesielt for stemmehørere som aldri har vært psykiatriske pasienter krever det mot å møte en verden som forbinder det å høre stemmer med galskap.

Generelt er han imidlertid ikke i tvil om at åpen kommunikasjon hjelper mennesker til å akseptere sine stemmer. Som et resultat blir selvfølelsen bedret, den bryter stemmehørernes isolasjon. Gjensidig kommunikasjon mellom stemmehørere gir dem mulighet til å dele lignende opplevelser, og lære av hverandre.

De fleste mennesker som hører stemmer innbiller seg at de er alene om å gjøre det. Dette kan gjøre opplevelsen urovekkende, samt produsere følelser av skam eller angst for å bli gal.

Uroen fører ofte til at man unngår situasjoner som kan gjøre at stemmehøringen øker. Noen stemmehørere kan ikke gå til supermarkedet eller være sosiale i selskaper fordi dette øker stemmenes aktivitet. Dette kan føre til alvorlige restriksjoner i bevegelsesfriheten.

I prosessen med å utvikle sin egen forståelse og ta ansvar for seg selv, er det viktigste første skritt å akseptere at stemmene tilhører en selv. Dette er det viktigste, og også det vanskeligste skrittet å ta.

Å dele kjennskap om stemmehøring med familie og venner kan være til stor hjelp. Hvis familie og venner kan akseptere stemmene kan de være til mer hjelp. Dette kan gjøre stemmehørererens liv enklere og bedre deres selvtillit i sosiale situasjoner.

- Nesten alle stemmehørere som har lært seg å tilpasse seg sine opplevelser, rapporterer at i ettertid har prosessen bidratt til deres personlige vekst, konkludererer Paul Baker.

KILDE FOR DENNE ARTIKKELEN:

Heftet «Stemmer fra innsiden», utgitt av Psykiatrisk Opplysningsfond i Stavanger.

Intervjuer: Jan Arild Holbek

Publisert: 1996

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook