Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Sjalusi - bare et onde?

Til tross for at de fleste mener å vite hva sjalusi er, viser det seg å være vanskelig å komme frem til en klar definisjon av fenomenet. De fleste er vel imidlertid enig med dem som slår fast at sjalusi er et allmennmenneskelig fenomen som forekommer i alle grader - fra den mildeste antydning til den ekstreme sykelighet. Å hevde at man overhode ikke er sjalu, er vel egentlig å hevde at man ikke kan eller ikke tør knytte seg så vidt strekt til et annet menneske at man blir sårbar.

Vi kan gjerne si det slik at sjalusi egentlig forutsetter vår vilje til involvering i et annet menneske, og tufter seg dypest sett på et grunnleggende behov hos mennesket om nettopp å involvere seg i, knytte seg til eller knytte til seg et annet menneske. Idet vi gjør dette, idet vi knytter oss til og åpner oss for et annet menneske, blir vi imidlertid sårbare nettopp ved at vi kan tape den andres kjærlighet. Denne følelsen av ikke å være elsket, ikke å være den utvalgte, men tvert imot bli ensom og isolert er det som er kjernen i våre sjalusireaksjoner. Vi kan dermed se på sjalusi som en psykologisk forsvarsreaksjon. Det er et forsvar som settes inn når vår helt spesielle posisjon hos den andre synes å være truet. Vi blir sjalu når vi oppdager at den vi er glad i føler seg tiltrukket av eller lar seg sjarmere av noe som jeg ikke har, men som en annen har. En slik oppdagelse setter oss i en følelsesmessig ubalanse og rammer vår selvtillit. På det tankemessige plan blir vi overopptatt av om partneren vil forlate oss til fordel for en annen, eller at vi må dele vår partners oppmerksomhet eller kjærlighet med en annen.

Atferdsmessig ser vi ofte at den som er sjalu går til motangrep gjennom sterke følelsesmessige utbrudd som åpenbart er forsøk på å tvinge partneren tilbake til status quo, tvinge ham eller henne til igjen å rette sin fulle oppmerksomhet mot den som er sjalu og bort fra den ytre trusselen. Dette kan for eksempel komme til uttrykk i krav av karakteren: "Hvis du møter henne igjen, går jeg fra deg." Andre ganger forsøker den som er sjalu å gjenvinne balansen ved selv å la seg involvere i andre for dermed å forsøke å tvinge partneren tilbake. Alle forstår hvor lett man på denne måten kommer inn i en destruktiv maktkamp, hvor kjærlighetens kår blir magre og kan bli borte i hevnens kjølvann.

Lav selvfølelse

Når vi skal sammenholde sjalusi og en persons selvfølelse, må vi forsøke å bare holde oss til den delen av vår selvfølelse/selvbilde som går på hvordan vi ser på oss selv i forhold til mennesker som vi har intimitet til. Gjør vi dette, finner vi en klar sammenheng mellom lav selvfølelse og sjalusi. Det blir så altfor lett å tenke som så: Siden han setter pris på henne er ikke jeg verdt noe. En person med lav selvfølelse har en tendens til å søke all bekreftelse på sitt eget verd fra sin partner. Når denne bekreftelsen synes å svikte, blir man engstelig og aggressiv.

Seksuell utroskap

Når vi behandler dette emnet, tanker nok de fleste på den særdeles smertefulle følelsen som knytter seg til seksuelt utroskap fra partnerens side. Bare forestillingen om at den man er glad i har vært til sengs med andre, kan i faretruende grad øke adrenalinet i blodet. Vi blir opprørte, sinte og forvirret. Man kan spørre seg hvorfor vi blir så opprørte over akkurat dette. En psykolog som ble intervjuet av en større avis, sa det slik: "For de fleste av oss er erotikk noe helt spesielt mellom to mennesker. Seksualiteten mobiliserer dype lengsler i oss. Den mobiliserer hele ens lojalitet og samhørighetstrang. Når vi blir sviktet seksuelt, føler vi oss truet som kjønn. Man kan bli sjalu på den andres venner eller arbeid, men den erotiske sjalusien går mye dypere."

Noe positivt?

En side ved sjalusien som jeg har lyst å nevne og som i liten grad har vært viet oppmerksomhet, er om det kan sies noe positivt om denne menneskelige reaksjonen. Siden den synes å være så almen, skulle man tro at den hadde en positiv hensikt for menneskene. Spørsmålet jeg reiser synes i utgangspunktet å være paradoksalt, fordi sjalusien fra et enkeltmenneskes synspunkt synes bare å være av det onde. Det er en følelse av håpløshet, sinne og utrygghet som man vanskelig kan tenke seg har noen positiv verdi for oss. Vi vet at mennesker er sosiale vesener - vi trenger hverandre for å si det enkelt. Gjennom samhørighet er vi sterke. Å sikre denne sosiale tilhørighet bare gjennom positive forhold, som det å ha barn sammen, leke sammen, stelle for hverandre osv., er kanskje ikke tilstrekkelig. Kanskje sjalusien på samme måte som sorgen har den funksjon at den vil knytte oss enda tettere sammen. Sett på denne bakgrunn kan vi si at sjalusien har noe positivt ved seg, selv om den som en sterk og oftest aggressiv følelse bare har en begrenset verdi for vår sameksistens.

Erkjenn sjalusien

Nå bør vi ikke falle for fristelsen til å romantisere sjalusien. Som psykologer ser vi ofte at sterk sjalusi kan resultere i destruktive handlinger. Det blir derfor også et spørsmål om hvordan vi bedre kan hanskes med denne følelsen. Det gis ingen enkle svar på dette spørsmålet, men først og fremst er det viktig at man erkjenner overfor seg selv at man er sjalu, og at dette er et signal på at man har et sterkt behov for å være nær noen, tilhøre noen. Kanskje man da gjennom åpne samtaler med sin kjære kan bli klar over at man ofte skaper sine egne sjalusireaksjoner - eller i alle fall overdriver dem. Kanskje man da kan erkjenne at hvis man har en tendens til å lete etter tegn på utroskap og svik hos sin partner, selv om dette ikke tufter seg på realiteter, så grunner dette seg i vår egen usikkerhet og lengsel etter å være den utvalgte.

Det kan også være viktig å avdempe den forbindelsen vi lett knytter mellom vår egen verdi og det at vi er "den eneste" for den andre. At den vi elsker eller er knyttet til også er glad i andre, kan være en smertefull erkjennelse, men det betyr ikke at din partner er grusom - eller at du er verdiløs.

Tekst: Psykolog Inge Jarl Støylen, Poliklinikk for unge og voksne, Universitetet i Bergen.

Oppdatert: 2007

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook