Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Seksualitet i eldre alder

Overlege Ragnar Stien intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Større åpenhet omkring seksualitet i vårt samfunn har vært med å øke både oppmerksomheten og forståelsen for seksualitet i eldre alder, skriver Ragnar Stien i Eldreårenes psykologi (Fagbokforlaget 2001). I dette tredje av fem intervjuer som tar utgangspunkt i denne boka kan du lese mer om hva vi i dag vet om seksualitet hos eldre; hvilken betydning seksualiteten har, hva som endrer seg med årene – og hvilke praktiske grep som kan benyttes for å bedre en sviktende seksualfunksjon.

- I vår kulturkrets har seksualitet og forplantningsfunksjon gjennom lange tider vært et tabubelagt område, sier Ragnar Stien, overlege ved Nevrologisk avdeling, Ullevål sykehus. – Moralske og religiøse påbud samt juridiske lover har regulert vår atferd på dette området, og har bl.a. vært svært undertrykkende overfor visse gruppers seksualitet. Det gjelder særlig funksjonshemmede og eldre. Dels har debatten om seksualitet i eldre aldersgrupper vært helt fraværende, dels har det dreiet seg om det upassende i at eldre mennesker virkelig har et seksualliv og demonstrerer at så er tilfelle. Utslaget av denne holdningen har vært forskjellig. Sykehjemmene har nektet eldre ektepar å bo på samme rom. Ektefeller har ikke fått besøke pleiepasienter uforstyrret på pleiehjemmet. Og så sent som på nittitallet nektet enkelte norske aviser å ta inn en annonse for et forsikringsselskap som viste et eldre par nakne i en seng. Bildet ble for upassende og provoserende for enkelte.

- Men i dag er det vel større åpenhet om dette?

- Ja, heldigvis har vi fått en mer generell åpenhet omkring seksualitet i samfunnet, og dette har gjort sitt til at både oppmerksomheten og forståelsen for seksualitet i eldre alder har økt – det gjelder også oppfatningen av at vi alle har seksuelle behov, ikke bare de som er unge, veltrimmede og solbrune.

Sex er mer enn samleie

- Hvilke betydning har seksualitet for eldre?

- De fleste har en forestilling om at seksualitet får mindre betydning med stigende alder, og at seksuell aktivitet blir sjeldnere etter som årene ruller på. Men det finnes få studier om dette, og de fleste omhandler bare samleieaktivitet. Men seksualitet er mye mer enn samleier. Mange former for kroppskontakt vil kunne oppfattes som uttrykk for seksuelle behov og tilfredsstillelse. For mange er dette en viktig del av livskvaliteten i eldre år, og fortsatt en viktig del av det som får et samliv til å fungere.

I sine undersøkelser på 1940-tallet, fant amerikaneren Kinsey at samleiefrekvensen sank fra én gang per uke ved 65 års-alder til én gang per måned ved 75 års-alder. Ved 80 års-alder hadde den sunket til én gang hver annen måned. De få undersøkelsene som er gjort senere, antyder at Kinseys funn ikke var så helt urimelige, men sannsynligvis har samleiefrekvensen økt noe i de aller eldste aldersgruppene. På slutten av 80-tallet fant svenske forskere at en av fem enslige menn over 75 år fortsatt hadde regelmessige samleier, og at gifte menn hadde betydelige høyere samleiefrekvens. Ved 85 års-alder hadde fortsatt en femtepart av gifte jevnlig samleie, hos enslige menn var andelen seksuelt aktive falt til 2 %.

- Hvordan var tallene for kvinner?

- Her var tallene noe lavere. I en større amerikansk undersøkelse av personer mellom 70 og 90 år, var 58 % av mennene og 50% av kvinnene seksuelt aktive hver uke.

Aldersforandringer som påviker seksuallivet

- Hvilke aldersforandringer kan påvirke seksuallivet?

- Først og fremst sykdom og medisiner. Blodåreforandringer er en av de vanligste sykdommer i eldre alder. Blodårene blir stivere og har ikke så lett for å utvide seg eller trekke seg sammen. Det betyr at de ikke så lett kan innstille seg på høyere blodgjennomstrømning. Det kan også dannes avleiringer (åreforkalkning) i blodårenes vegger slik at de blir trangere. Slik åreforkalkning er ofte årsak til hjerteinfarkt og hjerneslag. De samme forandringene finnes også i blodårene som går til kjønnsorgangene. Hos mannen betyr det at ereksjonen avtar, og hos kvinnen at hun får tørr skjede.

- Er det noe man selv kan gjøre for å holde blodårene sine friske?

- Det er i hvert fall en del ting man ikke bør gjøre; vi vet at både røyking og alkohol har en negativ virkning på blodårene. Dårlig regulert sukkersyke øker også risikoen for sykelige blodåreforandringer.

- Hva med sykdommer i nervesystemet som hjerneslag, parkinsonisme og demens?

- Alle sykdommer som rammer sentralnervesystemet, ryggmargen og hjernen gir menn problemer med å holde på ereksjonen. Kvinner får problemer med tørrhet i skjeden og manglende evne til orgasme. Typiske sykdommer er langtkommen sukkersyke og skade på nervene pga. alkoholisme eller langtidsbruk av medisiner.

- Hvilke medisiner er ”sex-drepere”?

- De mest typiske er enkelte midler som brukes ved psykiatriske tilstander og høyt blodtrykk. Begge disse gruppene har en tendens til å redusere ereksjonsevnen hos mannen og vanskeliggjøre fuktigheten av skjeden hos kvinnen. Beroligende medisiner og sovemedisiner gir som bivirkning tretthet og sløvhet som kan virke ødeleggende seksualiteten. Alle operative inngrep i bekkenet, for eksempel gynekologiske inngrep hos kvinner og prostataoperasjon hos menn, kan føre til skader på nervene til kjønnsorgangene og vanskeliggjøre seksuallivet etter inngrepet. Både evnen til å oppleve orgasme, og til å få ereksjon og fuktighet i skjeden, kan rammes.

- Hva betyr minskede nivåer av kjønnshormoner?

- Testosteronnivåene hos menn og østrogennivåene hos kvinner blir lavere jo høyere alderen blir, og både mannlige og kvinnelige kjønnshormoner er nødvendige for den seksuelle lysten. Lavt testosteronnivå betyr ikke så mye for mannens evne til å få ereksjon. Hos kvinner fører lave østrogennivåer til at slimhinnene i kjønnsorganene blir tynnere og mindre fuktige. Dette kan gi smerter ved samleie og større tendens til infeksjoner.

- Psykiske problemer, samlivsproblemer og stress kan vel også forstyrre seksuallivet?

- Det kan det gjøre i alle aldersgrupper, men det er kanskje mindre sannsynlig at nettopp dette er årsaker til forstyrrelser i eldre alder.

Seksualforstyrrelser kan behandles

- Kunnskapen om at eldre mennesker i stor grad opprettholder et seksualliv, og vissheten om at de også ønsker det selv om enkelte funksjoner kan svikte, gjør at det er viktig å vite om de vanligste problemene og hvilken hjelp som finnes, sier overlege Ragnar Stien. – De vanligste problemene er altså lystforstyrrelser, ereksjonsproblemer, problemer med fuktighet i skjeden, orgasmeproblemer og problemer med sædutløsning. Lystforstyrrelser kan skyldes ytre omstendigheter (personlige problemer, smerter, medisiner osv. ) eller reduserte østrogen- eller testosteronnivåer. Det er viktig å få klarlagt årsaken og gjøre noe med den. Smerter kan behandles, og medisiner kan kanskje tas bort, mengden kan reduseres eller de kan erstattes med andre. Hvis hormonnivåene i blodet er altfor lave, kan det være aktuelt å gi hormontilskudd.

- Hvordan kan ereksjonssvikt behandles?

- Ereksjonsforstyrrelser i eldre alder skyldes nesten alltid sirkulasjonsproblemer eller sykdommer i nervesystemet. I dag finnes det en rekke gode hjelpemidler, både mekaniske, forskjellige penisproteser som opereres inn i penis, og legemidler i tablettform, som plaster, gelé som føres inn i urinrøret eller en injeksjon i penis. Det finnes også mekaniske hjelpemidler (gummiring rundt penisroten) for å holde på ereksjonen. Samtlige ereksjonshjelpemidler kan delvis refunderes etter søknad fra offentlige trygdeordninger.

- Er det hjelp å få for tørr skjede?

- Som nevnt har tørrheten i skjeden samme årsaker som ereksjonsproblemer hos mannen. I tillegg kommer at lave østrogennivåer gjør slimhinnene tynne og såre. Lokal hormonbehandling i skjeden kan bedre dette. En god glidekrem (kjøpes på apotek) er også bra.

- Hva kan man gjøre når det er vanskelig å få orgasme?

- Man trenger lenger tid og mer gunstige omstendigheter for å oppnå orgasme i eldre alder. Og alle tilstander som forstyrrer lyst, ereksjon og fuktighet i skjeden vil også forstyrre orgasmen. Mekaniske hjelpemidler som elektrisk drevne vibratorer eller såkalt ”elektrisk tunge” kan være gunstig. Eksperimentering med slike hjelpemidler kan være både utbytterikt og til glede for begge parter. Til syvende og sist er det heller ikke slik at orgasme er en nødvendighet for å ha et vellykket seksualliv. Nakenhet, nærhet og godhet kan ofte være vel så viktig. Når det gjelder problemer med sædutløsning, er det slik at sædutløsning og orgasme er to forskjellige nervereflekser, selv om de vanligvis kommer samtidig hos mannen. Manglende sædutløsning kan skyldes operative inngrep i områdene rundt prostata eller i selve prostata. Dagens medisiner mot nedstemthet og depresjon kan også forstyrre sædutløsningen.

- Men er det så viktig med sædutløsning om man likevel får orgasme?

- Nei, sædutløsning er egentlig bare viktig hvis man fortsatt ønsker å få barn, og det er det vel de færreste eldre som ønsker.

- Har du et godt råd til eldre som sliter med seksuelle problemer og kanskje ikke tror at det finnes hjelp å få?

- Snakk med en lege eller helsesøster som du eller dere har tillit til. Den viktigste konklusjonen er at sex er en naturlig del av livet i alle aldre, og at svært mange av seksualforstyrrelsene i eldre alder både lar seg forklare og bedre med enkle metoder.

Publisert: 13.10.02

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook