Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Veier til bedre samliv

- Alle par kan forbedre og utvikle samlivet. Selv i de beste forhold vil det opptre negative følelser og opplevelser. Det er svært unormalt dersom ikke det forekommer, sier familierådgiver Kåre Nygård. Arbeid blant mennesker med samlivsproblemer fyller hans arbeidsdag. Men Nygård er enda mer opptatt av å være med på å forebygge problemer i ekteskap og samliv.

- Kan man lære å elske og ære?

- Å elske kan ikke læres ved pugg, men vi trenger stimuli for å utvikle kjærligheten. Ingenting er så sterkt og sårbart som den. Kjærligheten kan fort gå i dekning. Mange par forkommer på grunn av manglende gode ord. Andre ekteskap slites i stykker fordi ord kan skjære dypere og gjøre mer skade på det indre liv enn et knivstikk. Men ekteskapet er opprinnelig ment å være et berikende rom å leve i - et fellesskap for gjensidig vekst og utvikling. Ord er det eneste verktøy vi har i forståelse mellom mennesker. Mange negative ord overforbrukes, mens de gode ordene veldig ofte er arbeidsledige i nære forhold.

Løser samlivsflokene?

- Og deltakelse på weekendkurset "Du og jeg og vi to" eller gjennomgang av en studiebok løser samlivsflokene? .

- Så enkelt er det naturligvis ikke. Fasitsvar kan ikke utdeles, men mennesker kan få kontakt med sider de har glemt at de selv har. Mulighetene for et bedre samliv er store for par som ønsker å arbeide mer bevisst med sine forhold, som ønsker å forstå hverandre bedre, akseptere hverandres forskjeller, komme nærmere hverandre og som dessuten er villig til å utvikle et bedre teamarbeid på det praktiske plan. Vi inviterer mennesker til en oppdagelsesreise for å bli bedre kjent med seg selv - og med ektefellen. På den måten kan par som ønsker det, få en viss stimulans til å utvikle kjærlighetsforholdet både på et dypere plan og når det gjelder samarbeid på det praktiske plan.

- l en tid da skilsmissestatistikken går i været: Er det mulig å restaurere samliv som går på tomgang?

- Ja, det er mulig å bestemme seg for å endre praksis i et ekteskap. Det har med vilje og beslutning å gjøre.

- Men ingen kan bestemme hva du eller jeg skal føle?

- Følelser kan aldri bestemmes over. Men det kan være en enormt god investering i kjærlighetslivet å ta seg grundig tid til å gjennomgå de praktiske sider ved ekteskapet. Mange unødvendige konflikter vil da være luket ut før de får sjanse til å feste seg og gro fast for godt. Forsøk heller nøkternt å se hvordan en endring av praksisen kan hjelpe dere til å få mer tid og mer lyst til å dele det aller viktigste dere imellom, nemlig kjærlighet, varme, omsorg, nærhet og utvikling.

Alltid lykkelig?

- Er ekte kjærlighetsliv alltid lykkelig?

- Slett ikke! Livet ville bli temmelig umulig og svært overfladisk dersom et kjærlighetsforhold skulle måles ut fra at en bestandig burde være lykkelig. Da ville personene være så avslipte og så konturløse at det ikke var noen form for vekstpunkter til stede. Det er ikke verdens undergang om ikke all ting alltid er så bra, understreker familierådgiver Kåre Nygård. Han tviler på at det i det hele tatt finnes noe som kan kalles "et lykkelig liv".

- Derimot finnes det lykkelige stunder, lykkelige minutter, lykkelige timer, kanskje lykkelige dager og uker - og det gjelder å finne så mange som mulig av dem. Dersom vi ønsker å leve stabilt og trivielt og tar hverandre som en selvfølge, vil det gå lengre og lengre tid mellom lykkestundene. Lykke finnes ikke hos et annet menneske, men ligger som en mulighet i oss selv.

Konflikter- romansens fiende?

- Et parforhold begynner jo gjerne med forelskelse og et sorgløst, konfliktløst forhold. Er konflikter romansens fiende?

- Når to mennesker blir begeistret for hverandre, er forholdet ofte preget av at det ikke eksisterer konflikter. Uoverensstemmelser, forskjeller eller motsetninger blir skrinlagt nokså effektivt. Konfliktene blir ofte sett på som skummelt, noe farlig, noe som for enhver pris må unngås å bli tatt opp. Konflikter blir på denne måten en slags skjult fiende i forholdet, en fiende vi må forsvare oss mot, være skeptiske og mistenkelige overfor. Dette medfører at vi begynner å unngå ting som allerede er i forholdet, og vi mister på det tidspunktet noe av friheten i forholdet til hverandre. Når vi på denne måten gjemmer unna eller flykter fra konflikter, forskjeller, motsetninger og ulikheter, er allerede spiren til større konflikter begynt å vokse. Når konfliktene plasseres i skyggene, vil de vokse seg større og kraftigere. Etter hvert blir de en mye større trussel for forholdet fordi de utvikler seg i mørket.

Familierådgiver Kåre Nygård advarer sterkt mot denne type skyggeboksing.

Edle hensikter

- Men ofte er det edle hensikter som ligger til grunn for vår tendens til å unngå konflikter`?

- Ja, som regel er det gode krefter i oss som opprettholder ønsket om å plassere konfliktene borte fra oss. Disse gode kreftene er snillhet, godhet, hensynsfullhet og ønsket om ikke å såre. Men denne kombinasjonen kan være destruktiv og truende for et levende og utviklende parforhold. Vi skyver unna det vi tror skal ødelegge mellom oss. Samtidig innbiller vi oss at vi er prektige og kjærlighetsfulle, fordi vi undertrykker noe som er der. Denne blandingen av fornektelse og selvforherligelse kan over tid gi negative konsekvenser.

Ikke kamufler konfliktene

Å hjelpe mennesker til å ta opp de reelle konflikter som eksisterer mellom dem fremfor å kamuflere konfliktene, er et nøkkelpoeng i Kåre Nygårds hjelp til bedre samliv.

- Vi må være mer opptatt av å bygge et sterkere indre fellesskap enn å utbygge en bedre sosial fasade, understreker han. - Jeg er mer opptatt av ekteskaperne enn selve ekteskapet. Det er ekteskaperne selv som kan skape vekst og utvikling i samlivet. Men da må de ofte våge nærhet og direkte kommunikasjon både om lyse og mørkere sider ved samlivet.

Trenger mye oppmuntring

Et nøkkelbegrep i godt samliv er oppmuntring - noe vi trenger aller mest både i vår oppvekst og i vårt voksne liv. Men samtidig er det noe som de fleste får for lite av. Oppmuntring er blant de sterkeste kreftene vi kan ta i bruk for å bygge opp et bedre forhold mellom to mennesker. Det som forhindrer oppmuntring i et forhold er ofte:

  • At vi har det for travelt.

  • At vi føler oss avvist av partner.

  • At bebreidelser og beskyldninger florerer i forholdet.

  • At vi blir mer opptatt av ytre standard enn den indre atmosfæren.

  • At vi blir mer opptatt med fortiden og dens feil, og fremtiden med dens bekymringer - og at vi ikke lever her og nå.

  • At vi fortolker hverandre og analyserer hverandre mer enn å lytte til hverandre.

Selvfølelse

For å kunne være noe for et annet menneske, må vi også ha tro på oss selv. Har vi lite av indre ro selv, løper vi fort til andre for å få den - og så får vi ikke alltid det vi trenger. Resultatet kommer i form av tristhet, redsel, utilfredshet og misnøye.

- Nedvurdering kommer gjerne i perioder når en selv føler seg nedtrykt: Fordi jeg ikke har lyktes med en ting, fordi jeg føler meg lite verdsatt, fordi jeg er stresset, fordi jeg har gjort en tabbe som jeg bærer preg av, fordi jeg er misfornøyd med meg selv - eller fordi jeg føler meg nedvurdert av samlivspartneren. Dette er normale følelser, som vil komme med jevne mellomrom, beroliger Kåre Nygård.

Den nagende tausheten

Noe av det mest ødeleggende i et samliv kan være tausheten og følelsen av å bli oversett.

- Det å aldri høre noe særlig positivt kan være like ille som å høre negative ord. Likegyldighet er noe av det verste en kan bli møtt med av negative reaksjoner. Den reduserer selvfølelsen betraktelig. Det er bedre at partneren blir sint og sier fra enn bare å få en kald skulder - og en følelse av at jeg ikke er noe særlig verd. Sjalusi er en følelse som alle mennesker på et aller annet tidspunkt i sitt liv har kjent. Denne følelsen henger først og fremst sammen med usikkerhet, redsel og sinne. Den kom som regel i situasjoner hvor jeg ikke ble sett ordentlig eller jeg fikk opplevelse av at andre blir sett mere enn meg eller hørt mer enn meg. Det dukker opp når jeg får en fornemmelse av at en annen eller noe annet blir foretrukket fremfor meg.

Familierådgiver Nygård mener det er viktig at mennesker lærer sine egne og andres følelser å kjenne. Selv om vi tenker forskjellig, er som regel våre følelser de samme. Det er fire hovedfølelser som kroppen har kontakt med: Sinne, tristhet, redsel og glede. Sier vi farvel til følelser, sier vi også farvel til mennesker.

- Noen mennesker ser på følelsene som noe farlig?

- Jeg tror det er viktig å innse at følelser er verdifulle, uansett hvilke følelser som kommer. Følelsene har alltid en plass i alle reaksjoner. l parforhold er det mange ganger de som avgjør om et forhold er godt, vanskelig eller problemfylt.

- Hva skjer hvis vi går rundt og prøver å skjule våre følelser?

- Når vi samler opp følelsesmessige reaksjoner, vil disse påvirke oss på en ikke-kontrollerbar måte, slik at følelsesmessige reaksjoner klemmes ut på andre måter som vi ikke egentlig er oppmerksom på. Da kommer de ut i form av mye misnøye, klaging og syting. Eller de kommer i form av bebreidelse mot den andre part.

- Du mener altså at maksimal åpenhet mot ektefellen, og eventuelt også mot andre utenforstående, er et ideal?

- Nei, slett ikke. Det er forståelig at vi holder ting tilbake, særlig hvis vi har svært dårlig erfaring med å vise følelsesmessige reaksjoner. Vi er engstelige for at våre reaksjoner skal bli misbrukt. Derfor lukker vi ikke opp alle rom for hverandre. Ethvert par bør finne frem til den riktige blanding av en passe porsjon nærhet og en passe porsjon avstand. Her er det utvilsomt individuelle forskjeller. Problemer oppstår når vanskeligheter ikke blir akseptert, tatt alvorlig, snakket om, brukt tid på og forsøkt løst. Det er når de negative følelsene får leve sitt eget liv, kamuflert bak hensynsfullhet, redsel for å såre, engstelse for å bli avvist, usikkerhet på om jeg muligens tar feil, at det er fare på ferde.

- Du mener at konflikter rett og slett kan være nyttige og viktige i et parforhold?

- Ja, konflikter er nødvendige. Det er derfor ikke sant at konflikter skaper større problemer. De kan gjøre det dersom de blir undertrykt, avvist, misbrukt eller brukt mot den andre på en autoritær måte. Ethvert parforhold har sin fødsel, sitt liv og sin bestemte utvikling. Parforholdet kan være i en stadig utvikling og vekst, eller det kan stagnere og bli en meget blek forestilling som er preget av kjedsomhet, rutiner, overfladiskhet, statiskhet og tomhet. Eller parforholdet kan ende med en langsom eller brå død som innebærer oppbrudd og brudd.

Ingen er helt like

- Er det ikke slik at vi gjerne tiltrekkes av mennesker som er mest mulig lik oss selv?

- Når to mennesker treffer hverandre og blir forelsket, så oppdager de lite av den ulikhet som finnes der. Men sannheten er at det finnes hundrevis av ulikheter i disse to personlighetene. Noen av disse forskjellene vil sjelden eller aldri bli oppdaget, mens andre vil bli oppdaget, erkjent, skape kaos og kanskje noen ganger kollisjoner etter hvert som samlivet skrider frem.

- Hvordan kan vi best lære å leve i takt?

- Vi kan aldri regne med at to mennesker alltid vil gjøre alt sammen på samme måte og på samme tidspunkt. Vi vet til og med at to forskjellige klokker som er finjustert i forhold til hverandre, etter hvert begynner å gå i utakt. Det vil nødvendigvis skje i alle parforhold. Parets holdning og handling i forbindelse med konflikter er avgjørende for hvilken utvikling parforholdet vil få.

- Vi ser gjerne på sinne, reaksjoner og konflikter som fiender til kjærligheten?

- Særlig sinne har et svært dårlig rykte på seg. Denne følelsen vil alltid være innblandet i enhver konflikt i større eller mindre grad. Sinne fungerer som en sikring. Vi vet at når vi belaster strømnettet for mye strøm, vil sikringen gå før en enda større katastrofe kan inntre, nemlig brann. Sinne er en slik nødfølelse som opptrer når frustrasjon eller belastning er på gang. Den varsler om noe som holder på å bli truet.

- Men sinne kan også være en måte å oppnå makt over andre mennesker…

- Det er noe helt annet. Da er det ikke lenger snakk om å bruke sinne som en reaksjon på noe. Da blir sinne brukt som en aksjon mot et annet menneske. Vi vil da forsøke å manipulere med sinne og kanskje vekke angst og skyld og skam hos en annen, for på den måten å ta en slags kontroll. F. eks. over ektefellen.

 Kåre Nygård peker på at man ikke trenger å bruke makt i vanlig forstand for å styre eller kontrollere.

- En kan for eksempel styre gjennom å få den andre til å føle skyld, skam eller på annen måte få den andre til å føle seg som "en feil". En annen måte å ta kontroll på er å presentere opplevelser og følelser overfor andre på en svært autoritær og dirigerende måte. Det kan også bli en måte å utøve makt på. Mitt råd til par i alle faser av samlivet er å ta tid til fellesskap og ekte kommunikasjon. Den tid par har sammen, viser seg i praksis å bli minimal i forhold til alt det som familien ellers krever. Vi skal tjene penger, holde vedlike hus, planlegge nye prosjekter, være sammen med barn, kjøre barn til aktiviteter, være med i samfunnsgagnlig arbeid. Og mye, mye mer. Alt dette går som regel ut over paret, som er familiens viktigste personer, slik at de får mindre tid enn ønskelig sammen.

- Hva er ditt råd til folk som "aldri får tid" til å snakke ut om hvordan samlivet egentlig fungerer?

- Møt hverandre gjennom å avsette en bestemt tid jevnlig. Sikre dere mot å bli forstyrret. Det kan høres teknisk ut, men erfaringen er at slike avtalte samtaler kan bli starten på et nytt og bedre samliv. La denne par-tiden gi dere en følelse av at dere er på "parti". Det å være på parti krever enighet, uenighet og meningsutveksling som gjør at dere får ting bredest mulig belyst, men dere har det samme mål. Når uenigheten er stor, trenger dere tid. Dere trenger å leve i en prosess fremfor å finne en løsning fortest mulig, for da blir det kanskje ikke noen god løsning. Å elske er å være kreativ og ikke gå inn i gamle mønstre, for hvert øyeblikk er nytt.

Slik kan stabile og trygge samliv utvikles

Familierådgiveren understreker at det selv i de beste forhold vil opptre negative følelser og negative opplevelser.

- l et ærlig samliv kommer også de negative følelsesopplevelsene frem. Det er klart at den person du lever med og som du etter hvert kjenner godt også, gjør ting som du reagerer negativt på. Det kan være noe som han eller hun sier. Det kan være meninger han eller hun har. Det kan være handlinger som han eller hun utfører.

Undersøkelser tyder på at det er tre forhold som må tilrettelegges og klaffe for at et parforhold kan ha en stabil og trygg utvikling og modning:

- Paret har inngått en klar avtale dem imellom som gir den andre parten anledning til å utvikle sine evner, muligheter og potensiale, og på den måten være med på å stimulere og berike parforholdet. Begge blir dermed gift tilstrekkelig livsrom til egenvekst og egenomsorg.

- Partnerne har lært seg til en åpen, fleksibel og effektiv måte å kommunisere på. Dette betyr ikke at de setter ord på alt de tenker og føler. Noen personer har lett for å sette ord på det som skjer inne i seg og det de reagerer på utenfra, mens andre ikke har den samme utviklede evne. De krever ikke av hver andre det samme verbale engasjement, men har likevel en effektiv og trygg meddelelsesprosess. Det krever heller ikke at hver av dem fullt ut forstår den andre i ett og alt, fordi de vet at de har like store ulikheter som de har likheter.

 - De legger også for dagen en åpen holdning til konflikter som kommer inn i forholdet. De ser på konflikter som nødvendige, selv om det i perioder kan smerte ganske intenst. Men de hopper ikke bukk over konfliktene. De legger til rette forholdene slik at en kreativ prosess kan igangsettes for å løse dem.

Hvordan få et enda bedre samliv

- Gi mer tid til å kommunisere og dele. Hvilke muligheter har dere som par til å utvide tiden sammen? Kanskje må dere kutte ut noe annet. Snakk sammen om dette uten å komme med bebreidelser om hva som har skjedd i fortiden.

- Gi dere mer tid til å arbeide sammen. Hva slags oppgaver kan dere utføre sammen? Snakk sammen om det arbeidet dere gjør hjemme og ute; og se om det er noe av dette dere kan gjøre i fellesskap - i hjemmet, på hytta, med båten, i hagen, i samfunnsarbeid, i nærmiljø, i idrettslag eller i foreningsvirksomhet? Her er det viktig ikke å finne tusen ting, men kanskje en eller to som dere begge kan ha glede av å gjøre sammen. Snakk sammen uten at dere forsøker å gi hverandre skyldfølelse for noe som har skjedd før.

- Gi dere mer tid til å slappe av sammen. Er det mulighet for dere til å finne måter å slappe av sammen som kan være godt for dere begge? Gå turer sammen, lese en bok sammen, lese dikt for hverandre, se på TV/video sammen, trimme sammen, spise ute sammen, meditere sammen, gå på et dansekurs sammen, gå bort sammen, reise bort en weekend sammen, gå ut en kveld sammen av og til, spille noen spill hjemme sammen, eller gå på kino, teater og konserter?

- Lytt til hverandres behov med hjertet. Vi lytter vanligvis med ørene, men mange ganger registrerer vi egentlig ikke det som blir sagt fordi vi med andre tanker og følelser har okkupert hodet. Når en lytter godt, er det andre mennesket viktigere for meg der og da enn meg selv. Når en lytter, er det viktigere å registrere enn å snakke. Snakk litt sammen om hvordan dere skal gi til kjenne overfor hverandre når dere virkelig trenger ham/henne som en lytter. Aksepter hverandre som den dere virkelig er. Vi har alle feil og mangler. Hvis jeg blir akseptert med mine feil og mangler, har jeg lettere for å se dem og gjøre noe med dem.

- Gi mindre oppmerksomhet på forskjeller og mer oppmerksomhet på felles mål. Hvordan kan dere med deres likhet og forskjeller oppnå de mål dere setter dere? Hvilke mål har dere med ekteskapet og familielivet? Når dere har satt opp målene på et stykke papir og snakket litt om det, så spør dere hverandre hva som skal til for å oppnå disse målene.

- Gi mer av deg selv og ikke minst av din sårbarhet, din frykt og dine frustrasjoner. Hva er det som gjør det så vanskelig å vise at du er sårbar, at du kan bli rammet eller at du føler deg lite verdifull i samvær med din ektefelle? Hva er det du egentlig er engstelig eller redd for når det gjelder ditt forhold til ektefellen? Og hva er det du opplever av frustrasjoner, motgang og vanskeligheter i forholdet? Vær åpen om dette.

Publisert: 1997

Intervjuer: Jan Arild Holbek

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook