Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Mannens overgangsalder...

Kvinners overgangsalder med menstruasjonsstopp og hetetokter er velkjent for de fleste. Mindre kjent er det at også menn har sin overgangsalder hvor blant annet en gradvis reduksjon i det mannlige hormonet testosteron medfører at kroppen forandrer seg. Bilringer, dobbelthake, skallethet og til dels sviktende ereksjon er noen av kjennetegnene.

De fleste menn gjennomgår en overgangsfase i 40-60-årsalderen, hvor de opplever usikkerhet og ulik grad av depresjon og sorg over tapet av ungdommens maskulinitet, sier Kenneth Purvis ved Andrologisk Senter i Oslo.

I boka "Mannen midt i livet. Overgang eller undergang?" understreker Purvis at det er naturlig at menn får en reaksjon i overgangsfasen mellom ungdommelig virilitet og begynnende alderdom. Han tror det er viktig at både kvinner og menn får øynene opp for at også menn har en overgangsalder som kan være vanskelig.

- Kvinners og menns overgangsalder er forskjellig. Hos kvinnene faller produksjonen av det kvinnelige kjønnshormonet brått i 45-55-årsalderen. Menstruasjonen opphører, og kvinnene går på kort tid over fra å være fruktbare til å være sterile. Hetetokter, nattesvette og urolig hjerterytme er kroppens svar på det brå fallet i østrogennivå - en form for abstinens, påpeker Purvis.

- Hos menn skjer det vanligvis ikke noe raskt fall i produksjonen av det mannlige kjønnshormonet testosteron. Det foregår imidlertid en gradvis reduksjon i testosteron og en relativt rask nedgang i produksjonen av veksthormon hos mannen fra rundt 40-årsalderen. I 70-årsalderen er det gjennomsnittlige nivået av biologisk aktivt testosteron redusert med 30 prosent.

Midtlivskrise

- Det er mange myter om midtlivskrisen, men de fleste er enige om at den melder sin ankomst når menn er mellom 35 og 55 år gamle, sier Purvis.

Selv om betegnelsen midtlivskrise ofte blir brukt, understreker han at det bare er et lite mindretall som gjennomgår en krise i ordets virkelige forstand. For de fleste menn dreier det seg om en overgangsperiode med kroppslige forandringer såvel som ulike psykiske reaksjoner.

Hos enkelte kan overgangsfasen likevel utløse en skikkelig krise med panikk, forvirring og angst. Andre reagerer med apati.

- Det er som en bro mellom to ulike livsfaser som alle må passere. Broen kan av og til spenne over en dyp kløft av fortvilelse.

- Alle menn som har mål og motivasjon, vil ha en eller annen form for reaksjon i denne overgangsperioden. Det er bare Andy Capp-typene som glir igjennom uten å reagere overhodet - de som er likeglade og mangler ambisjoner og mål i livet, sier andrologen.

Andrologi er læren om menns biologi - det mannlige motstykket til gynekologi. Andrologi er ikke anerkjent som en egen medisinsk spesialitet her i landet, i motsetning til i mange andre land, påpeker Purvis, som er født i England, men har bodd i Norge siden 1970-årene.

Sammen med kolleger har Purvis startet Andrologisk Senter i Oslo som gir behandling og råd blant annet til menn som opplever seksuelle eller andre problemer midt i livet.

Livsfaser

Purvis definerer den første av de to livsfasene som en periode med et aktivt seksualliv, virilitet, maskulinitet, energi og kreativitet.

Overgangsperioden er broen over til den andre livsfasen der mannen må tilpasse seg en ny rolle som bestefar, med mindre seksuell aktivitet og der han kan få mindre respekt.

- Det er en ganske tøff situasjon for en mann som har vært stolt over sin manndom og sin virilitet. Han ser kroppen forandre seg og opplever kanskje også at han møter mindre respekt i arbeidslivet og blant andre menn. En gammel mann blir ikke alltid behandlet med respekt i vårt samfunn, påpeker Purvis.

Han forteller at overgangsfasen hos noen menn kan gå raskt, men den kan også gå over lang tid. Prosessen kan forsinkes på forskjellig måte, blant annet ved at mannen holder seg seksuelt aktiv.

Kroppen forandrer seg

Purvis trekker frem en rekke kroppslige forandringer som gjerne starter i 40-årene.

- Mange merker at de begynner å miste hår. Begynnende skallethet er typiske kjennetegn for menn i overgangsperioden. Men når vi begynner å miste håret, mister vi også ett av våre viktigste manndomstegn. Håret er et signal om ungdom og virilitet.

Samtidig med at håret på hodet minker, gror det gjerne fram stive hår i nese, ører og andre steder på kroppen.

- Det at prosessen starter midt i førtiårene tyder på at det inntreffer hormonelle forandringer på denne tiden. Testosteron er en av de viktigste faktorene når det gjelder styringen av hårvekst og hårtap. Det er derfor sannsynlig at forandringer i testosteronnivået eller i nivået av hormonets produkter i huden kan være årsak til endringene i hårveksten.

Et annet kjennetegn på middelaldrende menn er bilringer rundt buken og dobbelthake. Også her har trolig et synkende testosteronnivå mye av skylden.

- Testosteron stimulerer overkroppen og strammer opp musklene. En reduksjon i det maskuline hormonet ser ut til å medføre at bukfettet øker.

Det mannlige kjønnshormonet påvirker blant annet cellenes forbrenning av fett. Men undersøkelser tyder på at en kraftig reduksjon i veksthormon hos middelaldrende menn også er medvirkende til at fettet samler seg i en bilring rundt buken eller en solid kulemage.

Røyking, alkohol og mangel på mosjon gjør ikke situasjonen bedre.

Sigende brystkasse

Purvis viser til at det klassiske bildet av en ung mann er en mann med brede skuldre og smal midje - overkroppen danner en omvendt trekant. Hvis testosteronet fjernes gjennom kastrasjon, snus trekanten opp ned. Faste brystkasser siger omtrent som våt betong, skuldrene smalner og livlinjen øker.

- Det er åpenbart at en skallet mann med bilringer og runde skuldre, ikke virker like tiltrekkende på kvinner eller får den samme macho-respekt fra unge hanner som en mann i 20-årene.

Det økende livmålet hos middelaldrende menn skaper også frykt ved at det vitner om fettet som er i ferd med å tilstoppe blodårer og derved kan lede til hjerte-og karproblemer eller ereksjonssvikt, sier Purvis.

- Når kjakene siger og bilringen pumpes opp, er det bare begynnelsen på alt som etter hvert siger ned på mannen - brystkassen, skinkene, testiklene og underarmene.

Tegnene på at kroppen forandrer seg og er i ferd med å gå over fra ung virilitet til alderdom kan sette i gang sterke følelser hos menn i overgangsalderen.

Testosteron

Det har lenge vært omdiskutert i hvilken grad testosteronnivået hos menn endres opp gjennom årene.

- Undersøkelser viser nå at fra førtiårsalderen synker det totale testosteronet i blodet med 0,4 prosent pr. år. Samtidig øker mengden av et protein som binder til seg testosteron. Den mengden testosteron som er aktivt i kroppen, synker derfor med én prosent pr. år.

I tillegg til at hormonnivået faller gjennomsnittlig 30 prosent fra man er 40 til man er 70 år, ser det ut til at vevet blir mindre mottakelig for testosteron. Dermed skal det mer testosteron til for å få samme effekt som på en yngre mann.

- Det er trolig store individuelle forskjeller i hvordan man reagerer på testosteron. Et fall i testosteronnivå som kan føre til store forandringer hos noen, kan knapt være merkbart hos andre.

Mange sykdommer og medisiner kan forsterke det naturlige fallet i testosteronnivå. Blant sykdommene gjelder det blant annet sukkersyke, multippel sklerose, forstyrrelser i skjoldbruskkjertel, nyrer, lunger og lever, leddgikt og epilepsi. I tillegg kommer en lang rekke medisiner.

Ereksjonssvikt

Purvis peker på at mange menn opplever tilfeller av ereksjonssvikt når de blir middelaldrende. Dette kan ha sammenheng med aldersforandringer i penis - trangere blodårer, mindre elastisk svampvev og svakere nervereflekser. Nervene kan svekkes og i verste fall helt ødelegges av for mye alkohol.

- Hvis ereksjonen svikter, blir mange redd for at de holder på å bli impotent. Frykten for impotens kan føre til en ond sirkel med prestasjonsangst og mer ereksjonssvikt. Men spredte tilfeller av å ikke få til et samleie, eller det faktum at ereksjonen ikke er så hard som i ungdommen, er milevis fra impotens. Dette må ofte hamres inn i hodet på middelaldrende menn, sier Purvis.

Testosteronnivået ser ikke ut til å ha så stor betydning for ereksjonen i seg selv. Hormonet er imidlertid en viktig faktor for den seksuelle lysten.

Seksuallysten er ofte redusert hos middelaldrende menn. Konflikter på jobben, økonomiske problemer, depresjon, stress og problemer i ekteskapet, som ofte gjør seg gjeldende i denne aldersgruppen, er faktorer som påvirker lysten. Det skal ofte mer til for å bli seksuelt opphisset enn i yngre dager.

Frykten for impotens

Frykten for impotens og for at man "har mistet grepet" får mange middelaldrende menn til å flørte, gjerne med noen som er mye yngre. En del innleder nye forhold hvor de føler de får bekreftet sin maskulinitet.

- Å gifte seg på nytt med en kvinne som er 20 år yngre, kan løse et problem i den kritiske perioden når mannen er i 40-årene. Han får en bekreftelse på at han er mann, en bekreftelse hans første kone kanskje har vært for opptatt til å gi ham.

Når mannen kommer opp i 60-årsalderen og hans nye kone er 40, kan problemene innhente dem. Kvinnens seksualliv vil kanskje blomstre, mens hans egen seksualitet er på vei ned. Han vil da virkelig kunne føle seg som en gammel gubbe, medgir Purvis.

Han forteller at samleiefrekvensen i Europa generelt er gått ned fra gjennomsnittlig tre pr. uke til ett samleie pr. uke. Vi jobber og stresser mer, og både menn og kvinner, som i dag gjerne er utearbeidende, har mindre energi.

- Med mindre kroppskontakt, blir det også mindre bekreftelse på at vi er glad i hverandre, og at vi er tiltrekkende som mann og kvinne.

Dårlig selvbilde

- Menn som har dårlig selvbilde og en skrøpelig maskulin identitet, vil som regel reagere sterkere på symptomene på at kroppen forandrer seg enn andre.

Noen kompenserer for et dårlig mannlig selvbilde med å legge stor vekt på penis' størrelse og på ereksjonen som en kilde til maskulin stolthet. Når ereksjonen svikter første gang, vil slike menn oppleve det ekstra skremmende, fremholder Purvis.

Den samme virkning kan sigende brystkasser og økende livlinjer ha på dem som har forankret sitt maskuline selvbilde i en veltrent og velpleid kropp. Etter år hvor de har hevdet seg gjennom kroppsbygging eller med å legge stor vekt på utseendet, er det tøft når alderdomstegnene kommer.

- Det er viktig at det maskuline selvbilde bygges opp alt fra man er barn. Gutter trenger gode maskuline forbilder som lærer dem at det går an å vise svakhet og likevel være mann.

I dag har mange gutter altfor lite kontakt med pappaen sin. I stedet blir Rambo og lignende typer et mannlig forbilde for mange, sier Purvis.

- Mobbing på skolen eller ellers i barndom og ungdom kan også være ødeleggende for en gutts selvbilde, og derved få konsekvenser for hvordan han senere i livet takler overgangsalderen.

Ny rolle

Purvis mener kvinnefrigjøringen de siste ti-årene har skapt mye usikkerthet blant menn som kan gjøre dem mer sårbare i overgangsalderen.

- Det er en kritisk tid for menns maskulinitet og stolthet. Kvinnene er flinkere på skolen og tar jobbene fra menn. Mannens partner tjener kanskje mer enn ham, og kvinnene er blitt mer seksuelt pågående.

Rollespillet mellom menn og kvinner er endret, og mange menn blir usikre.

- Det er en fascinerende prosess som nå skjer, men utviklingen har gått fort. La oss håpe at det nå vokser opp en ny generasjon av kvinner som skjønner at menn må tilpasse seg langsomt til sin nye rolle, sier Purvis.

Nådd målene?

En rekke forhold kan gå på den maskuline stoltheten løs og være med å utløse en midtlivskrise hos mannen. Det kan være at man blir arbeidsledig med det tap av selvrespekt og respekt fra andre som det innebærer. Ikke minst kan det være hardt hvis partneren har en stabil, høyt ansett jobb.

- Fars død, alvorlig sykdom hos en selv eller andre, utroskap av partneren, og at barna flytter hjemmefra er andre situasjoner som kan utløse en "krise", sier Purvis.

Mange begynner å tenke på om de har nådd de målene de satte seg i ungdommen. Følelsen av at de ikke er udødelige og at det kanskje ikke er så mye tid igjen til å nå målene og realisere drømmene, trenger seg på hos mange middelaldrende menn.

- Midten av førtiårene kan inneholde en ganske lang periode da presset fra frustrasjon, utrygghet og brustne illusjoner gradvis øker.

Purvis tror kvinner i fremtiden vil få det langt tøffere enn menn i overgangsalderen. I tillegg til at de har sitt klimakterium når østrogenproduksjonen opphører, vil kvinnene stoppe opp og føle presset av at de må ha nådd målene både i arbeidsliv og privat.

Konkurrerer

- Menns skrøpelige selvfølelse og det faktum at kjønnslivet, selvrespekten og opplevelsen av suksess er så intimt forbundet med hverandre, gjør at mannens "midtlivskrise" kanskje er mye mer utbredt enn vi har vært klar over, tror Purvis.

Han peker på at menn hele tiden er opptatt av å sammenligne seg med andre menn og få bekreftet sin plass i det maskuline hierarkiet.

- Menn er i en stadig konkurranse med hverandre for å få bekreftet sin maskulinitet.

Selv om de føler at de ikke strekker til på jobben og får anerkjennelse der, kan de godt fungere bra seksuelt. Men hvis følelsen av mislykkes på jobb eller i andre konkurransesituasjoner med andre menn blir veldig sterk, vil det lett oppstå problemer også med seksuallivet, sier andrologen.

"Rar" oppførsel

Ikke uten humor beskriver Purvis hvordan en del menn reagerer litt rart når de kommer til overgangsfasen i livet.

- Middelaldrende menn har en tendens til å anlegge skjegg. Det er en måte å vise sin virilitet på, men skjegget kan også brukes til å skjule dobbelthaken.

Andre begynner plutselig å jogge og legge stor vekt på helse, trim og utseende.

Interessen for yngre kvinner - i ord eller handling - hører med i dette bildet. Det kan godt tenkes at de yngre kvinnene opplever den middelaldrende mannen som en gammel gris, mens den middelaldrende mannen ser på seg selv som Don Juan, påpeker Purvis.

Det blir en måte å score poeng i macho-konkurransen å prøve å få respons fra yngre kvinner.

Men den middelaldrende mannen kan endre oppførsel også på mange andre måter, noe som kan ha sammenheng med ønsket om å holde på ungdommen. Men det kan også være et behov for å legge om kursen for å få mer ut av den delen av livet som gjenstår.

Purvis advarer mot å ta enhver atferd utenom det vanlige fra en mann i førtiårene som et tegn på midtlivskrise.

Støtte fra partner

- For de fleste menn er overgangsalderen et stadium med utrygghetsfølelse og reaksjon på at noe holder på å bli borte.

- Det er sunt å reagere. Det gir oss en mulighet til å få ut vår frustrasjon og få hjelp fra andre.

I denne fasen trenger menn ikke minst støtte fra partneren. Det vanskelige er at mennenes overgangsalder ofte faller sammen med kvinnenes klimakterium hvor kvinnene sliter med sine egne hormoner. Kvinner og menn snakker dessuten forskjellig språk, og mange kvinner synes det er vanskelig å takle at mennene føler seg usikre. Det verste de kan gjøre er å kritisere.

Både menn og kvinner trenger bekreftelse og støtte fra hverandre.

- Kvinner trenger informasjon for å forstå at mannens reaksjon i overgangsfasen er en naturlig del av livet. Mange kvinner tar mannens usikkerhet og endrete oppførsel personlig. Når han plutselig begynner å trimme og legge vekt på utseendet, tolker de det som at han har et sidesprang, sier Purvis.

Mangler pubkultur

Han mener det er en ulempe at vi ikke har noen pubkultur her i landet.

- I andre land er det mye større tradisjon for at menn kommer sammen og snakker sammen på puben eller på kafeen. Det kan være en hjelp også med tanke på problemene man møter i overgangsfasen i livet.

- Det typiske i Norge er den ensomme jeger, den ensomme fisker og langrennsløperen som går alene gjennom skogen, kanskje med unntak for jaktlagene der menn kommer sammen, fremholder Purvis.

Han råder menn til å snakke med andre menn om sin usikkerhet og om forandringene og reaksjonen de opplever i overgangsalderen.

På mange måter var det lettere før i tiden å få et solid mannlig selvbilde og å beholde sin maskuline stolthet gjennom livet. Sønner lærte av fedrene å jakte og fiske og fikk trygghet for hva det innebar å være mann gjennom å være med fedrene.

Mennene hadde også sin egen sfære der de kunne skryte av sine bragder, uhindret av kvinners innblanding og motforestillinger.

Hjelp å få

Det synkende hormonnivået og alt det fører med seg, kan gjøre det fristende å ty til tilsynelatende lettvinte løsninger, og ønske seg noen hormonpiller for å gjenvinne det tapte.

Forsøk med behandling med testosteron over noen måneder har da også vist seg å redusere bilringene og gi strammere muskler.

Testosteron-tilskudd kan imidlertid også ha alvorlige bivirkninger. Det kan øke kolesterolnivået i blodet, føre til hurtigere vekst av en allerede eksisterende prostatakreft, og i ekstreme tilfelle ha negativ virkning på lever og hjerte.

- Menn som søker hjelp fordi de har mistet interessen for sex, bør få målt hormonnivået, slik at de om ikke annet kan få sikkerhet for at det ikke er mangel på testosteron som er årsak til problemene.

- Men man skal ikke tro at man kan løse overgangsproblemene med å ta en pille. Legen må hjelpe pasienten til å prøve å løse problemene på annet vis og se på om det er forhold i pasientens livssituasjon som forårsaker f.eks. ereksjonssvikt.

Der mannen har problemer med å få ereksjon, kan det eventuelt hjelpe med ereksjonsbehandling. Etter å ha sjekket at blodtrykk, prostata, nerver og reflekser er i orden, kan det gis en injeksjon som fremkaller en kunstig ereksjon. Det kan gi pasienten trygghet for at systemet fortsatt fungerer, sier Purvis.

Han anbefaler også selvinjeksjoner, i hvert fall i begrensede perioder, der pasientene kanskje er nedkjørt i prestasjonsangst. Bare vissheten om at sprøyten er for hånden kan være nok til å gi pasienten den nødvendige trygghet til å få tilbake ereksjonen.

Sport og sex

Det er fullt mulig å forsinke overgangsprosessen og å bidra til å gjøre overgangsalderen mindre tøff, mener Purvis.

- Det er viktig å holde seg seksuelt aktiv, slik at man føler at man fortsatt kan få respekt for å tilfredsstille sin partner, sier Purvis. Han oppfordrer middelaldrende par til å ta fantasien og oppfinnsomheten til hjelp.

Livsstilen har også stor betydning, og at man sørger for å holde seg mentalt våken.

- Livsstilen kan forsterke penis' normale aldringsprosess. Røykere risikerer ereksjonssvikt langt tidligere enn ikke-røykere både fordi røyking bidrar til å tette igjen arterier, og fordi nikotin kan forårsake kramper i blodårene og redusere blodstrømmen til svampvevet i penis.

En amerikansk undersøkelse viste at mosjon fører til et mer aktivt seksualliv. Det kan ha sammenheng med at trimming gir et mer positivt selvbilde, men oppøving av muskler og moderat trening stimulerer trolig også utskillelsen av testosteron og veksthormon, fremholder Purvis.

- Seksuell aktivitet ser på sin side ut til å sparke nytt liv i produksjonen av kjønnshormon hos menn.

Kenneth Purvis anbefaler ellers menn til å forberede seg mentalt på overgangsfasen. Forandringene som gradvis skjer med kroppen, vil da kanskje virke mindre truende.

Relaterte intervjuer/artikler:

Oppdatert: 2006

Vurdert for oppdatering i 2011: Ingen endringer

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook