Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


De nye besteforeldrene

Jimmy Stahr intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Det er på tide at barnebarn får rett til sine besteforeldre, og at barn anerkjennes som et rettssubjekt hvis myndighetene må gripe inn. Det sier den danske bestefaren Jimmy Stahr som sammen med Eva Bendix har stiftet bevegelsen ”De Nye Bedsteforældre” – en organisasjon som bla arbeider for besteforeldres og barnebarns samværsrett, uansett foreldrenes innbyrdes forhold.

- Vi er en uformell gressrotbevegelse som tar utgangspunkt i at også i dagens familier representerer besteforeldrene en verdi for barnebarna, en verdi for barnebarnas foreldre og en verdi for samfunnet, sier Jimmy Stahr, tidligere leder av det populære radioønskeprogrammet Giro 413 – et sidestykke til den norske ønskekonserten. Her formidlet han mange hilsener mellom bestemødre og barnebarn - men sjelden bestefedre og barnebarn.

- Hvorfor ikke bestefedre?

- Ja, det var jo tankevekkende; betydde ikke barnebarna noe for dem, eller betydde ikke de noe for barnebarna sine? Jeg funderte på det, og kom til at det måtte være bestefedrenes egen skyld. Fra et barnebarn kommer til verden, er det tradisjonelt bestemødre som engasjerer seg sterkest. De steller og passer og pludrer med barnet – og først når banet blir litt eldre, 4 – 5 år kanskje, begynner bestefedrene å komme på banen. Men da er jo toget gått på en måte. Bestemor har alt lenge vært ombord, og bestefar fortsetter på sidelinjen. Hvis han forsøker å komme til, kan det vel hende at bestemor er der straks og overstyrer eller overtar.

Bestefar må på banen

- Hva kan bestefar gjøre?

- Han må komme seg ut på banen mye tidligere og begynne å være sammen med barnebarnet sitt! Trøste når det gråter, bytte bleier, gå tur og leke med det.

Å få kontakt med et barn krever handling, det er ikke noe du kommer sovende til. Bestefar må også opparbeide seg så mye selvtillit både overfor bestemor og barnets foreldre at han stoler på at han betyr noe for barnebarnet sitt og at han har noe å gi det.

Særlig i dag da halvparten av alle ekteskap går i stykker, og mange barn får altfor lite samvær med faren sin, kan bestefedre komme inn og spille en viktig rolle som rollemodell og farsfigur, det gjelder kanskje særlig for guttebarnebarn.

Da pappa var gutt

- Er det andre ting besteforeldre kan gjøre?

- En av målsettingene i vår organisasjon er at besteforeldre skal få rett til arbeidsgiverbetalte omsorgsdager. Når det gjelder aleneforeldre, og særlig om barnet er mye sykt, rekker ikke alltid de lovtilmålte fraværsdagene til. Mange besteforeldre er i arbeid, og derfor burde de også få sin kvote. Er de ikke i arbeid, har mange desto større muligheter for å ta seg av barnebarna. Hvorfor skal barn henvises til barnehager og fritidsskoleordninger fra tidlig morgen til sene kveld? Besteforeldre med tid, lyst og overskudd kan være et ypperlig alternativ.

Tenk så mye barn kan lære av besteforeldre. Den nære historien for eksempel; de fleste barn elsker å høre om ”da bestefar var gutt”, eller om alle de sprell deres egne foreldre fant på.

Jimmy Stahr har ganske visst særlige forutsetninger for å fange sine egne barnebarns oppmerksomhet. Som forfatter og foredragsholder, og med mer enn tyve års erfaring fra radiobarneprogrammet ”Spør Olivia”, kan han nok få ethvert barnebarn til å lytte.

- Men selv besteforeldre med mer beskjeden erfaringer innen fortellerkunsten kan greie dette, sier han.

Besteforeldre i klemme

- Besteforeldre har jo ingen juridisk rett til sine barnebarn….

- Nei, og det er ofte svært tragisk både for besteforeldrene og for barna, ja for foreldrene også.

Barn av foreldre som aldri har bodd sammen får gjerne ikke bli kjent med sin fars foreldre. Når foreldre skilles, splittes ofte hele familien, og ofte mister det ene besteforelderparet kontakten med barnet. I tragiske tilfeller der barn mister begge sine foreldre, er det ingen selvfølge at det ene besteforeldreparet får lov å ta hånd om sine egne barnebarn. Som regel havner barna i fosterhjem hos fremmede.

I dag flytter også folk mer enn tidligere, man treffes sjeldnere, og det blir vanskeligere å opprettholde kontakten.

De nye besteforeldrene

- Organisasjonen du har vært med å grunnlegge kalles ”De nye besteforeldrene”. Hva er det som er nytt?

- Dagens besteforeldre er annerledes enn før i tiden. Vi tar ikke til takke med å tilkalles bare når barna våre trenger barnevakter, vi vil på selvstendig grunnlag vise at vi elsker og betyr noe for barnebarna våre og være med å skape bedre levekår for dem. Vi har både kunnskaper, erfaringer, tid og andre ressurser, og vi tror vi representerer en stor verdi både for barnebarna våre, for barna våre og for samfunnet.

- For samfunnet?

- Ja, vi ønsker å få innflytelse på familiepolitikken og å påvirke samfunnsdebatten, for eksempel slik jeg nevnte med å få være mer sammen med og ta mer ansvar for barnebarna våre. Vi ønsker også å bruke våre kunnskaper og erfaringer når det gjelder å gjøre våre stemmer gjeldende angående barns vekst og vilkår, der vil vi være med å påvirke samfunnets holdninger, ikke minst for at barn og foreldre skal få mulighet til å være mer sammen. Og sist men ikke minst vil vi arbeide for å styrke forholdet mellom besteforeldre og barnebarn og arbeide for samværsrett uansett foreldrenes innbyrdes forhold. Men vi besteforeldre skal også ha det gøy sammen! Og vi skal utvikle oss sammen. Derfor møtes vi for å bli klokere og for å utveksle gode opplevelser vi har hatt sammen med barnebarna våre. Ikke alle kan forsøke alt som blir presentert, men vi kan inspirere og oppmuntre hverandre.
Møtene foregår i København, men vi arbeider også for å opprette avdelinger i andre landsdeler – og kanskje også i andre land.

- I Norge for eksempel?

- Ja, gjerne. Og vi ønsker å komme i kontakt med nordmenn som er interessert i saken. Vi dansker synes jo at Norge er kommet lenger enn oss på en del områder, bl.a. er det visstnok praksis at besteforeldre skal høres når myndighetene griper inn for å omplassere barn. Det er heller ikke helt uvanlig at besteforeldre får lov å bli fosterforeldre for sine barnebarn. Så der har vi også en sak å arbeide for.

Vil du vite mer?
www.denyebedsteforaeldre.dk

Publisert: 06.08.2005

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook