Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Nakkesmerter

- Nakkesmerter er svært vanlig. I løpet av et år kan mellom 30 og 50 prosent av den voksne befolkning regne med å få en eller annen form for smerter i nakken. Smertene kan ha mange årsaker, de kan komme brått eller snikende og de kan være lette eller vanskelige å diagnostisere og behandle, sier  avdelingsoverlege Peer Staff ved fysikalsk medisinsk avdeling på Ullevål sykehus

- Uansett er det dumt å ikke gjøre noe med dem. Selv svake smerter bør du ta på alvor for å unngå at de forverrer seg og blir kroniske, sier avdelingsoverlege Peer Staff. Han deler nakkesmertene grovt opp i slitasjeforandringer, prolaps, muskelrelaterte smerter og kroniske, diffuse smerter og understreker at det er viktig å få rett diagnose fordi behandlingen er så forskjellig. Noen ganger er det viktig å bruke krave, andre ganger skal krave ikke brukes. Noen ganger er aktivitet bra, andre ganger er det best å holde seg i ro.

Nakke-armsmerter

Nakke-armsmertene som oppstår ved mekanisk trykk på nerverøttene er de enkleste å finne ut av. Trykket kan enten skyldes prolaps eller slitasjeforandringer  som følge av forkalkning. Smertene kommer gradvis ved slitasje og brått ved prolaps.

Som i ryggen, vil også skivene i nakkevirvlene gradvis slites og bli lavere på grunn av sviktende ernæring ettersom vi blir eldre. For å stabilisere leddene sørger naturen for å bygge på nytt benvev rundt det gamle. Det er dette vi kaller forkalkning og som blant annet kan føre til at spinalkanalen eller kanalen der nerven går ut blir trangere. Noen ganger blir den for trang så nerven kommer i beknip. Slitasjeforandringene er godartet og ufarlige og rammer før eller senere i livet de fleste. Forandringene kan bli store uten å gi plager. Selv om forholdene blir så trange at de trykker på nerven og gir smerter, kan smertene gå over når nerven har tilpasset seg forholdene. Dersom samme symptomer går igjen i familien kan det hende at kanalene fra naturens side er for trange. Et røntgenbilde kan påvise slitasjeforandringer. Tilstanden kan behandles ved at nakken i en periode avlastes med stiv halskrave. Kraven blir deretter gradvis avviklet parallelt med at pasienten blir veiledet i bruk av nakken.

- Kan forkalkning opereres?

- Operativ behandling velges når plassforholdene for nervene er særlig dårlige og ledsaget av symptomer fra nervesystemet. Resultatet er godt i bare 60 prosent av tilfellene.

Prolaps

Skiveprolaps kan også forekomme i nakken. Tunge løft eller brå og forkjærte bevegelser kan føre til at fibrene i en skive gir etter eller brister slik at den bløte kjernen kommer ut. Like ofte oppstår et prolaps uten at man finner noen grunn.

 Prolapset kan være lite eller stort og mer eller mindre smertefullt. De fleste går ut mot nerveroten. Symptomene er ensidige, sterke og brennende smerter ut i armen nedover mot tommelen eller noen av de andre fingrene, avhengig av hvilken nerverot som er affisert. Nakken føles stiv på den siden smertene stråler ut, og det er vanskelig å bøye hodet mot denne siden.

 - En rask undersøkelse som kan avgjøre om smertene virkelig stammer fra et prolaps er viktig. Behandlingen er i første omgang stiv krave i fire til seks uker for å avvente naturlig bedring.

- Går det an å bli bra igjen uten behandling?

 - De aller fleste blir bra uten videre behandling. De som ikke blir bra opereres. Kirurgen går inn foran på halsen, tømmer skivens bløte innhold og setter inn en benpropp for å hindre tilbakefall. Etter operasjonen må pasienten gå med halskrave noen måneder til det har grodd. Cirka 80 prosent av de opererte blir like gode som de var før prolapset. Ved nakkeprolaps er man tilbakeholdende med behandling som kiropraktikk og fysioterapi.

- Kan et prolaps bli farlig?

- Den eneste formen som er alvorlig er når ryggmargen bli affisert ved store utglidninger. Kjennetegnene er smerter i bena, nummenhet og ustø gange. Dette er en alvorlig situasjon som alltid krever operasjon.

Muskelplager

Alle vet at det er i nakken vi spenner oss når det daglige stresset tar overhånd. Vi heiser opp skuldrene, biter sammen kjevene osv.

- Stress er den vanligste årsak til stramme nakkemuskler, men strammingen kan også skyldes uhensiktsmessige arbeidsstillinger. Det er viktig å finne ut om belastningen er psykososial eller skyldes arbeidet. Leger skal kunne skille mellom forskjellige muskulære lidelser. Ofte er det ikke en enkelt årsak, men litt av hvert. Heller ikke ved slitasje skal vi tro at det er eneste grunnen til nakkeplagene.

Muskelsmertene er oftest diffuse og symmetriske. De kan også gi stråling til armen. Behandlingen er å løse opp musklene ved aktivitet, uttøyning og avspenning. Og ikke minst forstå at det skyldes spenning. Spenningshodepine, som kjennetegnes ved at den ligger som et bånd av smerter rundt hodet, henger ofte sammen med spenning i nakken. Bakenforliggende årsak er viktig å finne.

En joggetur kan rett som det er løsne spenningen bedre enn smertestillende medisin.

En tur er bra

Å gå en tur på mykt underlag, strekke på vonde muskler, tøye forsiktig på nakken. Dette er bra for å løse opp musklene. Hva slags aktiviteter du skal velge er opp til deg selv. Har en muskel låst seg kan en kiropraktor løsne grepet. Følg likevel opp med tur og aktiviteter.

 - At fysikalsk behandling hjelper er ikke godt dokumentert. Massasje og liknende som føles godt har heller ingen virkning. Da er det bedre å gå tur i skogen. Bruke litt tid til å slippe seg ned. Å lære seg stressmestring og avspenning er veldig lurt. Det første stedet stress setter seg fast er i nakke, kjever og skuldre, sier Staff og foreslår i fleng: Meditasjon, yoga, psykomotorisk behandling, autogen trening. Smertestillende tabletter skal bare brukes ved akutte smerter og krage skal overhodet ikke brukes ved muskelrelaterte smerter.

- Arbeider du foran en dataskjerm, bør du ta ti minutters pause hver time. Ta deg også tid til å strekke på armer og rygg med jevne mellomrom. Sørg for at dataskjermen er korrekt plassert slik at du ser litt på skrå nedover. Står skjermen for høyt får nakken en bakovervipp og står den for lavt får du en knekk i nakken. Begge deler vil over tid gi en uheldig belastning på nakkevirvlene.

Daglig nakketrim

Noen minutters daglig nakketrim hjelper til å myke opp stramme nakkemuskler. Gjør hver øvelse ti ganger.

Oppvarming:

  • Drei hodet så langt du klarer først til venstre, så til høyre.
  • Bøy hodet vekselsvis mot venstre og høyre skulder.
  • Bøy hodet så langt forover som mulig og deretter bakover.
  • Trekk opp begge skuldre, hold og senk rolig ned igjen.
  • Trekk skuldrene vekselsvis frem og tilbake så langt det går.
  • Trekk skulderbladene sammen, løft skuldrene opp og bøy hodet tilbake.

Tøyninger:

  • Trekk høyre skulder ned, tøy hodet mot venstre. Bytt side.
  • Trekk høyre skulder ned, drei hodet og tøy skrått fremover.

OBS! Disse øvelsene bør ikke praktiseres dersom du har nakkeprolaps. (Red.anm.)

Publisert: 2006

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook