Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Ufrivillige muskelrykninger

Professor dr. med. Johan A. Aarli intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Små muskelrykninger under huden kan tyde på at en nervecelle dør, dramatisk for cellen – men ikke for deg, for dette hører med til en normal prosess. Større muskelrykninger som gir bevegelse i ett eller flere ledd, og som ledsages av andre symptomer i tillegg, kan være symptom på ulike nevrologiske sykdommer.

Legene kaller det fascikulasjoner – små muskelrykninger under huden i et lite, begrenset område. De kan komme over alt på kroppen: rundt et øye, på en arm eller et bein. De er der uten noe forvarsel, varer fra noen sekunder til noen minutter – og forsvinner. Vi har slike fascikulasjoner alle sammen iblant – og det er helt normalt.

Er det cellenes dødskramper?

- Hva skyldes disse små muskelrykningene?

- Det vet vi lite om, men sannsynlig har det sammenheng med det faktum at nerveceller i ryggmargen gradvis dør. Dette er ledd i en normal aldringsprosess som skjer med oss alle gjennom hele livet. Ingen 60-åring har like mange nerveceller i ryggmargen som hun/han hadde da de var 20, sier Johan A. Aarli, professor ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. - I en kort fase, mens cellene er syke og i ferd med å dø – kan det komme små napp i muskelen.

- Som en slags dødskrampe i cellene altså?

- Ja, det kan man si. Vi kjenner det bare som et plutselig, kortvarig, smertefritt napp i muskelfibre. Vi kan se det også, som en liten napping eller rykning under huden. Dette går over av seg selv, og det er ikke farlig.

Når muskelrykninger er tegn på ALS

- Kan slike muskelrykninger være tegn på alvorlig sykdom?

- Ja, i sjeldne tilfeller kan det være tegn på ALS – Amyotrofisk Lateral Sklerose eller Lou Gehrig’ sykdom. Sykdommen har ikke noe norsk navn, men amyotrofisk betyr muskelsvinn og lateral sklerose beskriver den forandringen som finner sted i ryggmargen. Her angripes nervecellene som går fra hjernen, via ryggmargen og ut til musklene i kroppen. Etter hvert som disse nervecellene dør, forsvinner hjernenes evne til å sende meldinger til musklene – musklene lammes. ALS er en progressiv og dødelig sykdom, ingen vet hva den skyldes og det finnes ingen medisiner mot den. Tankegang og intelligens rammes ikke, og med riktig fysioterapibehandling er sykdommen smertefri. ALS rammer en av 100 000, flest eldre og flest menn.

- Hvordan kan man skille normale muskelrykninger fra muskelrykninger ved begynnende ALS?

- Mange engster seg ubegrunnet for å ha fått denne sykdommen. Normale muskelrykninger er noe som kommer og går, og som er bare ett sted på kroppen om gangen. Ved ALS forekommer slike små muskelrykninger nesten hele tiden, over flere steder på kroppen og mange steder samtidig. Muskelrykningene er heller ikke eneste tegn på sykdommen, de ledsages alltid av muskelsvakhet og lammelser.

Facikulasjoner kan også være tegn på andre sykdommer som rammer det perifere nervesystem, men det er svært sjeldent.

Innsovning og oppvåkning

Du ligger og skal sove, og har så vidt duppet av da det rykker til i et bein eller en arm, eller i hele kroppen. Eller du opplever slike rykninger i det du er i ferd med å våkne opp.

- Hva skyldes det?

- Det kalles myokloni og er noe helt annet enn fascikulasjon. Myokloni betyr muskelkramper, og her er det ikke snakk om en rykning under huden som resultat av cellers dødskamp i enkelte muskelfibre - men bevegelse av en hel muskel, eller av flere muskler. Mens fascikulasjon har sitt utspring i en muskelnervecelle, har myokloniene utspring enten i selve hjernen, i hjernestammen eller i ryggmargen.
Normale myoklonier er noe vi alle kan oppleve under innsovning eller oppvåkning, men det kan også være tegn på en rekke forskjellige tilstander og sykdommer.

Epilepsi

En av de vanligste er såkalt myoklonisk epilepsi; små eller store ufrivillige muskelrykninger med eller uten bevissthetsbortfall. Hos de som har denne tilstanden kan anfallene bli utløst av at de blir skremt, eller at de utsettes for sterke lyd- eller lysimpulser.

Tourette og tics

Tourettes syndrom er en arvelig, nevrologisk tilstand som består av gjentatte, ufrivillige bevegelser og ukontrollerbare vokale lyder. Tilstanden kan variere fra svært lette tilfeller til en alvorlig tilstand, men de fleste har den i lett grad. Man regner med at mange flere har sykdommen enn de som får diagnosen. De fleste som rammes er menn. I likhet med ALS og myoklonisk epilepsi er Tourettes syndrom en nevrologisk lidelse som ikke påvirker tankegang eller intelligens. Medisiner kan dempe symptomene.

- Hva er tics?

- Plutselige, gjentatte, hurtige, formålsløse, urytmiske og ufrivillige bevegelser i musklene i et ledd. Dette kalles motoriske ticks – ufrivillige lyder kalles vokale ticks.

Motoriske tics kan komme i ett eller flere ledd, som enkelt tick eller som mange tics på samme tid. Symptomene kan minskes ved distrahering eller konsentrasjon, og forsterkes ved angst, nervøsitet, kjedsomhet, opphisselse og ved enkelte medisiner (sentralstimulerende midler som amfetamin og midler mot Parkinsons sykdom).

Søk-lege-signaler

  • Ved gjentatte muskelrykninger flere steder på kroppen samtidig – spesielt hvis de er ledsaget av muskelsvakhet og lammelser.
  • Ved større muskelrykninger i armer eller bein – som forekommer når du ikke er i ferd med å sovne inn eller våkne opp.
  • Hvis du har muskelrykninger som du ikke vet hva skyldes og du kjenner deg utrolig.

Publisert: 02.01.05

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook