Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Meditasjon er helsebringende

- Stress kan skape anspenthet, depresjoner og konflikter og påvirke utviklingen av en rekke sykdommer. Meditasjon og andre former for regelmessig hvile og avspenning i hverdagen derimot, har en klar positiv virkning både fysisk og psykisk. Flere vitenskapelige undersøkelser har vist at meditasjon gir god hjelp til å redusere nervøsitet og anspenthet. Meditasjon kan dempe psykosomatiske plager som ømme muskler, hodepine, søvnløshet og urolig mage, hevder dr.med. Øyvind Ellingsen.

Meditasjon i stedet for medisin?

- Meditasjon løser all verdensproblemer?

- Noen hevder visst det. Men den norske meditasjonsorganisasjonen ACEM, som jeg har bakgrunn fra - har et langt mer nøkternt forhold til dette. Meditasjon er ingen vidundermedisin som representerer enkle løsninger på alle slags problemer, slik enkelte ekstreme grupper påstår.

- Du er altså likevel ikke så sikker på at meditasjon er en måte å skaffe seg god helse?

- Meditasjon kan ikke erstatte medisinsk behandling. Syke mennesker trenger noe annet og noe mer. Meditasjon er først og fremst et middel til grundig fysisk og psykisk avspenning og rekreasjon. For mange er det også en vekstmetode til utvikling av personligheten og evnen til erkjennelse. Meditasjonens helsemessige verdi ligger trolig først og fremst i dens forebyggende muligheter - for alle mennesker, friske som syke, ved å være kilde til trivsel, økt velvære og fornyelse. Meditasjon i seg selv løser ikke uten videre våre problemer i hverdagen. Men regelmessig avspenning og rekreasjon setter oss i stand til å møte stress og utfordringer på en bedre måte.

Økt livskvalitet

Øyvind Ellingsen har selv praktisert ACEM-meditasjon to halvtimer hver dag. Og han er ikke i tvil om at kombinasjonen av kroppslig avspenning og ro til ettertanke har vært med på å øke livskvaliteten.

- Meditasjon kan inngå som et positivt element i en livsstil som tar vare på helsen - på linje med regelmessig mosjon, riktig kosthold og et godt sosialt liv, sier han.

- Du mener at noen minutter daglig meditasjon er den beste vaksinasjon mot stress?

- Meditasjon kan ikke erstatte for eksempel mosjon, eller et godt familieliv. Men jeg er altså ikke i tvil om at meditasjon er et effektivt rekreasjonsmiddel som hever stressterskelen og motvirker stressplager.

- Men er det uten videre så viktig og riktig å unngå all stress?

- Langtifra! Det er en utbredt misforståelse at stress alltid er farlig. For aktive mennesker er litt stress sunt og i hvert fall helt normalt. Organismens stressreaksjoner er nødvendig for at vi skal klare påkjenningen ved fysisk aktivitet eller når organismen utsettes for sykdom, skade, sult, kulde eller varme. Stress virker skjerpende og gjør oss bedre i stand til å møte utfordringer både mentalt og kroppslig. Opp til en viss grense bedres yteevnen når kroppens stressnivå stiger, også når det gjelder ikke-fysiske prestasjoner?

- Men . . . ?

- Ved sterk belastning eller lav stressterskel blir organismens stressnivå så høyt at evnen til å hanskes med aktuelle utfordringer avtar. Konflikter, vanskeligheter og tidspress kombinert med manglende evne til avslapning, kan holde kroppen i stadig spent beredskap. Dette kan gå ut over arbeidsevne, velvære og helse. Vi kobler ikke ordentlig av når vi hviler, yter ikke vårt beste i aktivitet. Da har stresset tatt overhånd. For mye stress reduserer ikke bare evnen til å bearbeide nye erfaringer, men også vår motstandsevne rent medisinsk. Infeksjonssykdommer rammer lettere personer under stress. Andre stressymptomer er gjerne ømme muskler, urolig mage, søvnløshet etc. For å unngå at stress vedvarer og gir skadelige virkninger, er det særlig viktig at vi er i stand til å gjøre oss ferdig med aktuelle problemer og la kropp og sinn få avkobling og hvile, påpeker Ellingsen.

Det ideelle stressnivå

- Poenget er med andre ord å finne det ideelle stressnivået?

- Ja, det gjelder å finne et stressnivå som ikke går ut over helsen og livsgleden. Regelmessig hvile og avspenning er nødvendig for å opprettholde yteevne og kreativitet. Å veksle mellom aktivitet og hvile er nøkkelen til det gode liv.

Øyvind Ellingsen understreker at kortvarig stress bare i ekstreme tilfeller kan påføre kroppen skade.

- Stramme og ømme muskler, søvnforstyrrelser, nedsatt konsentrasjonsevne og manglende tiltakslyst settes ofte i forbindelse med vedvarende psykologisk stress. Det er også holdepunkter for å hevde at kronisk høyt stressnivå kan føre til høyt blodtrykk og magesår, og dessuten bidra til hjerte- og karsykdommer.

Fysiologiske forandringer

- Hvordan kan du som medisiner gi en faglig forklaring på at meditasjon kan ha positiv helsemessig virkning for mennesker som er plaget av stress?

- Meditasjon øker evnen til å bearbeide stressede opplevelser og fremkaller fysiologiske forandringer som går i motsatt retning av dem vi merker ved stress. Organismen ser ut til å ha en karakteristisk avspenningsrespons som utløses når vi opplever trygghet, nærhet og kontakt. Denne responsen ble beskrevet av professor Herbert Benson i 1974 og beskytter kroppen ved å redusere aktiviteter i det sympatiske nervesystem, som aktiviseres ved stress. Avspenningsresponsen kan fremkalles for eksempel ved selvadministrerte metoder som ACEM-meditasjon. Pust og puls blir roligere, muskelspenninger slipper, stoffskiftet reduseres, over tid går blodtrykket ned som følge av den psykologiske spenningstilstanden normaliseres.

Medisinske advarsler?

- Det er i årenes løp kommet en del advarsler mot meditasjon fra medisinsk hold…

- Advarslene har vært rettet mot grupper som kombinerer meditasjon og andre vekst-teknikker med ideologier og som gir urealistiske forventninger og innbyr til virkelighetsflukt. Det finnes ingen holdepunkter for å si at meditasjon i seg selv medfører økt risiko for nerveproblemer eller annen sykdom. Tvert imot er det solid dokumentert at meditasjon gir en helsegevinst.

- Hva er meditasjon?

- ACEM-meditasjon er å gjenta en metodelyd i tankene. Metodelyden er uten mening, men ikke uten virkning. I organismen utløser den spontane avspenningsmekanismer. ACEM-meditasjon er enkel å lære: Man sitter i en stol med lukkede øyne og gjentar i tankene en metodelyd. ACEM-meditasjon er en mer systematisk form for hvile - en god måte å få utløse det som bor i en av muligheter. Det dreier seg om en naturlig avslapningsteknikk som kan hjelpe mennesker til å stresse ned, hente nye krefter til familie og arbeid. ACEM-meditasjon motvirker hverdagsstresset og gir mange mennesker tilbake overskuddet, konkluderer lege Øyvind Ellingsen

Vurdert for oppdatering 2009 – ingen endringer.

 

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook