Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Sans for humor - arbeidslivets smøremiddel

Professor Sven Svebak intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Vennlig sans for humor er evnen til empati og til å se tvetydigheter i sosiale situasjoner – noe som kan fungere som smøremiddel i en stresset arbeidshverdag. Arbeidsledere har stor påvirkning på de ansatte, derfor er det spesielt viktig at de har god kunnskap om hvordan de kan bruke humor for å påvirke arbeidsmiljøet på en positiv måte. Det mener Sven Svebak, humorekspert og professor.

- Alle som arbeider med mennesker bør ha kunnskap om hvordan humor virker, sier Sven Svebak, professor i medisin ved Institutt for nevromedisin, Medisinsk fakultet i Trondheim og professor i psykologi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Som humorforsker er han blitt rikskjendis, humor er nemlig en sentral del av livet til alle mennesker - eller burde være det.

- Hva er spesielt med humor i arbeidslivet?

- Det er ikke noe spesielt med den. Sans for humor er viktig i alle livets faser, det er ikke kroken på døra med humoren verken når man går inn i, eller ut av, arbeidslivet.

Men det er jo slik at en stor del av hverdagene våre tilbringer vi på jobben, den gir oss formodentlig både meningsfull beskjeftigelse, sosial omgang og nødvendig inntekt. Fordi arbeidet også betyr samhandling med andre mennesker, vil det i ethvert arbeidsmiljø oppstå provokasjoner, rivalisering, konflikter og problemer. Og uansett hvilke prøvelser vi er utsatt for, er det bra med sans for humor, for det er et smøremiddel i alle sosiale prosesser.

Sosialt fenomen og personlig egenskap

- Vi skiller mellom humor – og sans for humor, sier Sven Svebak. – Humor er et sosialt fenomen, sans for humor er en personlig egenskap. Når det gjelder det siste, tror mange at den som ler mest, har mest sans for humor, men det er helt feil. Det er faktisk over ti forskjellige grunner til at mennesker ler, men det er bare en form for latter, den humoristiske latteren, som har med humor å gjøre.
Sans for humor er spørsmål om evne til å tenke om ting som hender med oss i et humorens skrålys. Dette er en veldig viktig sosial ferdighet. Ofte får vi morsomme tanker i hodet, men skjønner at det passer seg ikke å le; ikke med en eneste ansiktsmine trenger man å vise sine humoristiske tanker for noen.

- Kan humor måles? Og har alle humor?

- Det er over 35 år siden jeg laget historiens første test som måler sans for humor, og testen er revidert i mange faser. I dag finnes en test med 3, en med 6 og en med 21 spørsmål. Om det er mulig å mangle sans for humor kan diskuteres, men det er i hvert fall en del mennesker som scorer null på disse testene.

Virkning på helsa

- Får disse personene problem i arbeidslivet tror du?

- Det vet vi ikke. Men det vi er opptatt av er hvordan humor kan påvirke helsen vår.

Jeg møter en del pasienter, folk som er langtidssykemeldte pga langvarige belastningslidelser – ofte en følge av et strevsomt arbeidsliv. Og det er mitt inntrykk at mange som sliter med slike smertefulle sykdommer, mister humøret.

- Mister de dermed også sansen for humor?

- Mange tror at godt humør er det samme som sans for humor, med det er en stor misforståelse. La oss si det slik at humøret er som et gulv, og oppå dette gulvet kan man utfolde sansen for humor. Det er lett å miste humøret om man utsettes for store belastninger og smerter over lang tid. Dette kan føre til at man også mister den sansen for humor som man hadde, og da er man inne i en ond spiral som drar en nedover.

- Finnes det en måte å få tilbake humøret og humoren?

- Ja, man må være sammen med folk som man trives med. Sans for humor utfolder seg best sammen med andre, og du kan få mye god drahjelp fra mennesker som har evne til å være litt artige.

Den gode ledelse = sans for humor

Og da er vi igjen inne på dette med det gode arbeidsmiljøet.

- Arbeidslederne bør vel gå foran med et godt eksempel, finnes det studier på dette?

- Ja, vi har noen få studier på humorens rolle i arbeidsledelse. Og det er et veldig klart mønster: den gode ledelse har også en veldig sans for humor.

- Og sans for humor smitter kanskje?

- Ja, dette har med suggesjonseffekter å gjøre. I omgang mellom mennesker er det nødvendig at de fleste, eller helst alle, har evne til å by på gode suggesjonseffekter i form av en artig replikk, en oppmuntrende bemerkning eller lignende. Si at det hender ett eller annet uforutsett på arbeidsplassen, noe som gjør at man får tanker om at noe holder på å gå galt, at problemer kan oppstå, at det kan bli en krise. I slike tilfeller kan sans for humor dempe krisemaksimeringen, vi kan faktisk kalle det kriseminimering. Det er jo ikke noe etablert norsk ord, men mye av vår sans for humor har en slik effekt. Og sans for humor er igjen koblet til evnen til å skille mellom hva som er vesentlig og hva som er uvesentlig.

- Blir man kanskje også mer kreativ når det gjelder å finne nye løsninger om man minimerer i stedet for å maksimere en eventuell krise?

- Ja, det er velkjent at man er mest kreativ når man kjenner seg trygg.

- Dagens arbeidsliv oppleves ofte svært uttrygt med oppsigelser og omorganisering, kan sans for humor komme til nytte i slike situasjoner?

- Ja, omveltninger betyr nye utfordringer, og sans for humor, dvs. evnen til å kriseminimere, skille mellom vesentlig og uvesentlig og tenke på nye måter, kan være med å hjelpe oss å finne nye muligheter.

- Satire og harselas er former for humor som kan være negative…

- Vi må skille mellom fiendtlig humor og vennlig humor, og empati er alltid et element i vennlig humor. Slik humor skaper et godt ”lim” i arbeidslaget, men ondsinnede humorformer skaper bare konflikter. Hvis den da ikke kommer utenfra og bidrar til sammensveising mot en ytre fiende, men det er oftest heller ikke bare positivt. Det betyr at skal humor fungere i arbeidslivet, må den være vennlig i formen, knytte bånd og skape opplevelse av et fellesskap.

Bransjebestemt humor

- Kan du gi et eksempel på vennlig humor i arbeidslivet?

- Jeg bruker ikke å brette ut humoristiske historier. Humor er så individuelt, så situasjonsbestemt og så bransjebestemt at hvis jeg forsøker å gi et eksempel på vennlig humor i arbeidslivet, kan det godt hende at mange ikke synes mitt eksempel er det grann morsomt. Og kanskje tenker de at ”han der er jo professor og har brukt mange år på å studere humor, og så eier han ikke humoristisk sans selv…”. Så her er jeg veldig forsiktig. Men skulle jeg nå likevel gi et eksempel, så kan vi hente det fra helsevesenet. Det florerer mye humor blant helsepersonell, og oftest er den så bransjebestemt at den ikke passer i det offentlige rom. Tenk deg at det hender noe i en av sykehusets avdelinger, en pasient sier eller gjør noe pussig. Så står du der som sykepleier med en velutviklet sans for humor som du trenger for å ta vare på seg selv for å klare arbeidet ditt. Du skjønner at dette som hender nå, det passer seg ikke å utfolde i latter, for da vil du krenke pasienten. Så tar du historien med deg til vaktrommet og forteller den til kollegaene dine og dere har det fantastisk morsomt sammen. Den humoren skader ingen, den er faktisk med å ta vare på helsepersonellet. Jeg tror alle bransjer har lignende varianter av humor.

- Bruker du selv humor på jobben?

- Ja, på mine arbeidssteder har vi også våre former for humor, vi har mye moro - men det meste av arbeidstiden er ramme alvor med stort arbeidstrykk og seriøs innsats.

Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 19.03.05

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook