Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Slik lærer unge lesbiske og homofile om homofili

Forsker Bera Moseng intervjuet av Gudrun Vinsrygg

- Skaff deg kunnskaper om homofili. Ta kontakt og bli kjent med andre unge lesbiske og homofile. Lytt til deres erfaringer og bruk disse som ressurser når du velger å komme ut med din seksuelle legning overfor venner og familie, sier sosiolog og forsker Bera Moseng som her forteller mer om hvor kunnskapene finnes.

Å stå frem som homofil når man er ung, kan oppleves som svært vanskelig. Noen opplever å bli møtt med negative reaksjoner. For overraskende nok er det ungdom mellom 12 og 18 år som har de mest negative holdningene til homofili. Unge mellom 18 – 24 år er den aldersgruppen i Norge som har de mest positive holdningene.

- At det er de yngste som er mest negative, er nok knyttet til pubertetsproblemer, tror sosiolog Bera Moseng, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i Oslo. Hun var med å lage NOVA-rapporten om psykisk helse blant lesbiske og homofile (1999) på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

En ekstra bombe

- Ungdom tidlig i tenårene er veldig usikre når det gjelder kjønn, seksualitet og seksuell identitet generelt, mener hun. - De skal finne ut hvem de er, og er i ferd med å gjennomgå det jeg kaller ”en liten atombombeeksplosjon”. Lesbisk og homofil ungdom må forholde seg til en ekstra ”bombe”. I prosessen med å lære seg å bli voksne, er ungdom flest svært ensrettede, de vil for enhver pris ikke skille seg ut. Derfor blir det ekstra problematisk å forholde seg til det å være lesbisk eller homofil. Da er det lett å ta avstand og latterliggjøre andre når man selv er usikker på hvem man er. Ungdom sent i tenårene (16/17/18 år) synes derimot stort sett at annerledeshet er ok og ”kult”. Selv om noen unge lesber og homser opplever ungdomsårene som vanskelig, er det viktig å ikke være for problemfokusert. Problemfokusering er en risikofaktor når det gjelder psykisk helse. Mange har det svært bra, og de fleste vanskene som lesbisk og homofil ungdom gjennomlever er livsfasebetingede. Derfor er det viktig å avdramatisere. Si til deg selv: ”Selv om forholdet mitt til vennene og foreldrene mine er vanskelig akkurat nå, så vil dette gå over.” Forskningen viser at etter et par turbulente startår lever de aller fleste lesbiske og homofile gode liv.

- Hvor kan unge få kunnskaper om homofili?

- Det er et stort problem. Mange får lite undervisning om dette på skolen der det er mest naturlig å ta det opp. Mange unge lesbiske og homofile jeg får kontakt med, forteller at de har kommet inn i miljøet og fått informasjon og forbindelse med andre via nettsteder.

Kom ut når det passer deg

- Mange av de psykiske vanskene som lesbiske og homofile kan streve med, kommer nettopp i forbindelse med ”kom-ut”-prosessen, presiserer Bera Moseng. Hun legger ikke skjul på at det å ”komme ut” kan oppleves som et stort press for et ungt menneske, og mener derfor det er viktig at den unge styrer denne prosessen selv. Derfor sier hun også at det er så viktig at ingen sitter alene med tankene sine, men tar kontakt med likesinnede, skaffer seg støtte - og bruker andres erfaringer som ressurs for å finne sitt eget ståsted og når de velger å fortelle om sin legning.

- De skal ta regien selv og ikke føle seg presset, men ”komme ut” når det passer dem, og de skal gjøre det ovenfor dem de selv velger å snakke med, enten det er venner, klassekammerater, foreldre eller andre de stoler på, og som de vet vil støtte dem og ta vare på dem som lesbiske og homofile, sier Moseng. - Før de velger å snakke med noen, er det viktig at de er sikre på seg selv, og sikre på at de kan forsvare hvem de er. Man skal være sterk nok til å møte eventuelle negative reaksjoner som også kan komme. Vår undersøkelse (NOVA-rapporten 1999) viste at de største problemene unge lesbiske og homofile opplever, er knyttet til negative reaksjoner fra foreldrene. Så mange som en tredjedel svarte at foreldrene reagerte negativt når de fortalte at de var homofile. Mange opplever dette som en psykisk belastning i en identitetskapende fase. Når man har akseptert sin egen seksuelle legning, har man stort behov for bekreftelse fra de nærmeste.

Slik møtes mobbing og trakassering i skolen

- I dag er det slik at lærere straks griper inn om de hører en elev rope ”Jævla pakkis!” til en annen – men ”Jævla homo!” blir det ikke slått ned på i samme grad, sier Bera Moseng.

Hun mener at det ikke er den enkelte homofile elevs ansvar å beskytte seg mot mobbing, dette må være skolens oppgave.

- Vi vet fra undersøkelser at voksne er veldig unnlatende når det gjelder å beskytte unge lesbiske og homofile mot trakassering og overgrep. Her har den enkelte lærer, skole og skolehelsetjenesten både ansvar og forpliktelse, sier hun. - Voksenpersoner må lære seg å være til stede som medmennesker. Mange er altfor redde for å si eller å gjøre noe galt, og trekker seg derfor tilbake i møtet med unge lesbiske og homofile. Snakk åpent og positivt med dem, og vis en aksepterende holdning. Dette har en god terapeutisk virkning på unge lesbiske og homofile som strever med selvfølelsen og identitetskonflikter.

Her følger en oversikt over noen av de gode og mest brukte kildene

Aktuelle nettsteder

  • www.gaysir.no er en chattekanal for homofile og lesbiske. Vær obs på at flertallet av chatterne er voksne kvinner og menn. Dette er også en god nyhetsformidler og informasjonskanal.
  • www.helseutvalget.no er en god informasjonskanal med en rekke aktuelle linker.
  • www.innhold.no: Chat Norge finnes en oversikt over norske chattekanaler. Noen av kanalene har spesielle chatterom for lesbiske og homofile, for eksempel sol chat.
  • www.roterommet.no er en chattekanal for lesbiske. Vær obs på at det også er voksne kvinner som bruker denne chatten.
  • www.llh.no (Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring.) finner du god informasjon om homoseksualitet. Her er også mange nyttige linker.

Telefoner

Homofiles Ungdomstelefon (810 00 277) er åpen søndag til fredag mellom 18.00 og 22.00. Her får du snakke med unge lesbiske og homofile.

Helseutvalget for homofile (23 35 72 00) jobber med lesbiske og homofiles helse, men også med livssituasjonen til unge lesbiske og homofile generelt. Telefonen betjenes på dagtid, men ofte også på ettermiddagen og kvelden.

Møtesteder

Kongesgt.12 i Oslo er et viktig hus og møteplass for unge lesbiske og homofile. Her finner du LLH, ungdomsgruppa i LLH, månedsavisen BLIKK og Helseutvalget for homofile.

I regi av LLH arrangeres det ”Kom-ut-grupper” for unge lesbiske og homofile i flere av de største byene i Norge.

LLH driver TIN-kafeen i Oslo som er et tiltak for å hjelpe unge lesbiske og homofile til å ”komme ut”. Her kan du få kontakt med likesinnede.

Hver sommer arrangerer unge lesbiske og homofile sommerleir for unge lesbiske, homofile og bifile på Utøya. Følg med på www.llh.no eller ta kontakt med LLH sentralt.

Bøker

En god internettside med oversikt over skjønnlitterære bøker, faglitteratur, filmer og videoer som omhandler lesbiske og homofile er: www.skeivbok.no . Biblioteket vil hjelpe deg med å få fatt i mange av disse bøkene. Vær ikke redd for å spørre, på bibliotekene finnes det mange hyggelige menneske. Ellers har Tronsmo bokhandel og Ark bokhandel på Egertorvet (begge i Oslo) egne avdelinger med homse- og lesbelitteratur. Det finnes også en egen bokklubb for lesbiske og homofile som heter Kursiv.

I 2002 ga Gyldendal ut en god bok, ”Barfot”, fortellinger som er skrevet av unge lesbiske og homofile.

Lesbiske forfattere som Anne Holt og Gerd Brantenberg sine bøker er også aktuelle, det samme er 1970-tallets store klassiker Gudmund Vinlands bok Villskudd.

Avis og brosjyre

Månedsavisen Blikk kan kjøpes i alle Narvesenkiosker (ligger også på nettet under www.blikk.no) og er en veldig fin introduksjon til unge lesbiske og homofile. Her står det meste om hva som skjer i Norge på dette området, og her får du oversikt over alle møteplasser og foreninger i norske byer og tettsteder.

LLH har laget en fin liten ”komme-ut”-brosjyre som heter ”Forelsket”. Denne finner du på nettet (llh.no, under rubrikken informasjonsmateriell)

Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 04.10.04

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook