Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Når familien trenger hjelp...

- Når jeg arbeider med familier som har problemer, handler det om relasjoner eller samhandling i familien.  De ulike familiemedlemmene kan ha ulike oppfatning av hva som er problemet.  I familieterapi bruker vi ofte uttrykket  "det er ikke det å ha et problem som er problemet, men det å føle at den andre part ikke forstår at det er et problem", sier Sidsel Lønningen som er utdannet sosionom med høyere videreutdanning i familieterapi. Hun har arbeidet med familierådgivning i over 30 år.

-  Det kan virke som om terskelen for å søke hjelp med familieproblemer er lavere nå enn for bare 15- 20 år tilbake.  Den gang måtte vi ofte kalle inn den annen part i brevform, og  i mange tilfeller opplevde vi at vedkommende ikke møtte til samtale.  Dette erfarer vi sjelden i dag. Stort sett møter begge parter, og der hvor kun den ene partneren har tatt initiativet til terapi, skjer det nesten alltid at den andre dukker opp etter kort tid. Å oppsøke en familierådgiver kan sammenlignes med  å oppsøke rådgivere på andre områder i livet.  I dagens samfunn  søker vi  eksperthjelp innen økonomi, helse, mote, interiør, personlig utvikling osv. Noe som resulterer i at  det å søke konsulenthjelp i forhold som gjelder familien, ikke er fremmed for de fleste par.  Dette må sies å være en positiv utvikling, fastslår Sidsel Lønningen.

Livsoverganger

-  Mennesker som oppsøker familierådgivning er fra alle typer sosiale lag, og i ulik alder.  Det vi har erfart er at hjelpen ofte er nødvendig i ulike livsoverganger.  Slike livsoverganger kan være når et par får barn, foreldre som får tenåringer i huset,  barn som flytter hjemmefra, skilsmisse og lignende. Småbarnsforeldre er en gruppe som er sterkt representert. De har problemer med å få tiden til å strekke til, noe som ofte går på bekostning av kjæresteforholdet.

Foreldre til tenåringer er en annen gruppe hvor også barna krever mye oppmerksomhet og tid.  Foreldre som opplever barnas adferd som vanskelig, kan få hjelp til å se på samspillet i familien.  Tenåringen selv kan også delta i samtalene. I noen tilfeller velger foreldrene å skille lag.  Disse  får til tider en del samarbeidsproblemer som kan være vanskelige å håndtere.  Det kan være problemer i forhold til barna, i forholdet mellom mor og far eller i forhold til nye partnere. Når en skilsmisse inntreffer har foreldre ofte nok med seg selv.  Å få hjelp av en tredjeperson, i form av en familieterapeut,  kan  belyse ulike samarbeidsmodeller og hente frem følelser, slik at det hele blir noe lettere å mestre både for liten og stor.

Ta vare på parforholdet

-  Det er svært viktig for foreldre å huske på å ta vare på gnisten i kjæresteforholdet.  På denne måten kan en forebygge skilsmisse og andre problemer i foreldreskapet, noe som også barna vil få glede av, sier Sidsel Lønningen. -  Jeg pleier å råde unge par til å skaffe seg barnevakt en helg for å reise bort.  Det er ikke gjort på en kveldsstund å skulle ordne opp i problemer som har hopet seg opp.   Jeg er ofte kursleder på weekendkurs for par der målet er å gi ny næring til parforholdet. Det viser seg å ha stor effekt når paret får konsentrere seg fullt og helt om seg selv.  De får blant annet hjelp til å se på ulike rollemønstre og ulike måter å kommunisere på.  De fleste par er glad i hverandre, men har utviklet mønstre som ikke alltid er gode.  Det skal ofte lite til for å snu en vond vane, og få tilbake tryggheten i kommunikasjonen.  Det handler også om å bekrefte hverandre.  Det å se den andre part.  Etter en tid i et parforhold tar vi ofte hverandre som en selvfølge, og glemmer å gi den andre ros og bekreftelse på den en er.

Å snakke sammen

-  Vi har alle med oss, fra barndom og oppvekst, ulike måter å snakke sammen på. Denne familiekulturen tar vi med oss inn i det forholdet vi selv innleder. Og om vi da møter en helt annen familiekultur, oppstår det ofte misforståelser og følelsen av ikke å bli forstått.  Den ene part føler seg avvist og anklager den andre for ikke å forstå problemet.  På denne måten kommer vi inn i onde sirkler.  Det enkleste i en slik konflikt er å angripe.  Vi har ofte vanskelig med å tørre å vise vår egen sårbarhet, men jo mer vi tør å være sårbare jo nærmere kommer vi hverandre i forholdet.

Noen har opplevd å bli avvist i oppveksten, og vil dermed lettere kunne føle seg avvist i en konfliktsituasjon. I en terapisituasjon vil en tredjeperson kunne gi trygghet til å få frem følelser som en ellers ikke tør å vise i et parforhold.  En terapeut kan være en tolker av budskapene og  hjelpe til med å se flere sider av en sak.

Forventninger og krav

-  Det er vanskelig å tenke seg at en kan få problemer i forholdet når man ennå er forelsket.  Har en forventninger om at en skal være i et parforhold uten å oppleve konflikter, vil en nok bli skuffet. I dagens samfunn stilles det store krav til det enkelte individ.  Vi skal lykkes både i familieliv og i arbeidsliv. Konsekvensene av stadige krav om å delta i ulike aktiviteter i tillegg til jobb og familie,  resulterer i liten tid til samvær.  For å få  til gode familieforhold må en bruke tid på å ta vare både på  liten og stor.  Det er mulig vi bør gjeninnføre "familieråd" hvor alle i familien kan få snakke om hvordan en har det og hva en driver på med for tiden.  På denne måten kan en forebygge konflikter som leggetider, når skal tenåringen være hjemme, hvor mye tid skal barna bruke på data, når skal leksene gjøres osv.

Dagens familier er mer sårbare i forhold til rollemodeller og naturlig sosialt nettverk.  Vi flytter mer, og har sjelden slekt og familie i nærheten.  Dette resulterer i at vi har få mennesker å spørre om råd og få rollemodeller fra.  Ofte omgir småbarnsforeldre seg med andre småbarnsforeldre som også har vansker med å få tiden til å strekke til, slik at det er begrenset med hensyn til avlastning.  I de senere år har vi fått mange ulike typer familieformer.  Ofte er det involvert flere familier og flere foreldrepar.  Familier med dine, mine og våre barn vil innebære  krav til samarbeid.  Her ligger store utfordringer for dem det gjelder, avslutter familieterapeut Sidsel Lønningen

Her kan du lese mer om Lønningens virksomhet som familieterapeut:

www.familieterapi.org

Intervjuer: Gunnvor Grønsdal.

Oppdatert: 2007

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook