Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Forlenger en god latter livet?

- Å ha sans for humor har en "støtdempereffekt" i møte med ulike typer sykdommer og kriser i livet, sier professor Sven Svebak som har forsket på humor og helse i nærmere 30 år.

- Når belastninger i livet røyner på, sørg for å være sammen med andre positive mennesker som kan oppmuntre, motivere og gi deg nye tanker.

- Det å ha lett for å le, er en altfor enkel definisjon av begrepet "sans for humor". Sans for humor er en personlig egenskap knyttet til en måte å tenke om hendelser på. Et menneske med sans for humor har evne til å tenke på en måte som har karakter av lek. Vi ser ofte at barn lever ut sine tanker i form av ulike typer rollespill. Hos voksne foregår ofte disse rollespillene på tankeplan. Evnen til denne type lek er utgangspunkt for humoristisk sans, sier Sven Svebak ved Det medisinske fakultet i Trondheim.

- Vi er alle født med muligheten til å utvikle humoristisk sans. Rollemodellene blir like viktig i forhold til å utvikle humoristisk sans, som i all annen oppdragelse. Det viktigste vil være at foreldre selv er i stand til å utfolde seg humoristisk. Bruker mor eller far humor, tar barna etter. Dagens foreldre har ofte ikke mye tid til barna fordi de har så mye alvorlig å gjøre. På denne måten blir det dårlige kår for humoren.

Sosiale nettverk

- I en undersøkelse foretatt blant ungdom i Sør Trøndelag, fant vi at ungdom på landsbygda har større sans for humor enn ungdom oppvokst i bymiljø. Denne markerte forskjellen overrasket oss forskere. Jeg tror årsaken er at på landsbygda har barn og unge et større sosialt nettverk enn i byene. Det sosiale nettverket på landsbygda er mer komplekst, mer oversiktlig og tryggere. Det blir dermed større rom for å spille ut og prøve seg med bruk av humor i ulike miljøer. Barn oppvokst i bymiljø, med ensrettede kontakter, blir da enda mer prisgitt sine foreldre når det gjelder å utvikle evne til humoristisk sans. Barn i byene ser gjerne flere mennesker enn barn på landsbygda, men de fleste er fremmede som de ikke akkurat spøker med...

Humor og helse

- Hos et menneske er det flere sider som virker inn ved sykdom. Vi mennesker består av både kropp og sjel, men ikke minst består vi av vårt sosiale liv hvor vi finner vårt livsinnhold. Vår sosiale samhandling med andre mennesker er som oftest de handlinger som røyner mest på det moderne menneskets helse. Det er konflikter, press, krav og forventninger. Alt dette kan bryte ned fysikken til et menneske om en ikke utvikler ferdigheter til å mestre stresset. Sans for humor er en slik ferdighet, og er hva jeg kaller en "støtdemper" mot stress og krise. Jeg synes begrepet "støtdemper" er svært dekkende. Hvis du tenker deg veien som livets landevei, så er sansen for humor en slik "støtdemper" som kan hjelpe deg når veien blir både kronglete og humpet. Når et menneske får en sykdom, er det selvfølgelig en krise, men da kan sansen for humor være til stede og gjøre det hele litt lettere.

Humor på arbeidsplassen

- På arbeid skal vi selvsagt være seriøse, men det skal være rom for moro. Hvor dette ikke blir tolerert, vil jeg påstå at det er et dårlig arbeidsmiljø. Ledere uten sans for humor er farlige ledere fordi de mangler et viktig element i den sosial intelligens. I et arbeidsmiljø vil det alltid oppstå provokasjoner, bekymringer, konflikter og fortvilelse. Sansen for humor er et smøremiddel i slike prosesser. Ledere med stor sans for humor driver stadig og vedlikeholder, reparerer og oppmuntrer ved å bruke ulike former for tilnærming, ofte med innlegg av humor. Å ha humoristisk sans kan også være til hjelp når mennesker føler seg utbrent. Utbrenthet rammer ofte mennesker som arbeider med omsorg for andre mennesker. En viktig faktor i denne samhandlingen er måten en forholder seg til den andre på. Når kunden, klienten eller pasienten er blitt som en klisjè : en har sett fem tusen av dem før, og en ikke klarer å se akkurat den som er foran en nå, da er en utbrent. Sans for humor er en kompetanse i å være i forhold slik at de fungerer. Har du med deg en stor sans for humor inn i slike yrker , da vil du klare deg best.

Tankens kraft

- Krisemaksimering er en måte å tenke på. Uvesentligheter og bagateller har lettere for å fange oss. Hvis du ikke har muligheten til å sortere forskjell på hva jeg vil kalle "skitt og kanel", ja da blir du fanget i småting og hverdagen blir dermed trist og tung, noe som igjen går ut over helsen. Sansen for humor kan gjøre noe med dette. Vi kjenner vel alle en situasjon hvor en eller annen har kommet med en befriende humoristisk kommentar som får oss til å tenke ; "jasså dette er jo tøv, det må da gå an å se dette på en annen måte , dette er jo bagateller i livet".- Mennesker som er syke blir stadig minnet på hvor viktig tankens kraft er. Viktigheten av å tenke positivt er velkjent, men ingen kan tvinges til positivitet. Press fører sjelden til målet. Det å late som alt er fryd og gammen, mens en inni seg føler det motsatte resulterer ikke i godt humør. Det en da kan gjøre er å sørge for å tilbringe tid sammen med mennesker med humoristisk sans og positiv innstilling. Mennesker som kan psyke en opp med det positive de sier og gjør. Det gir effekt. Bli mer bevisst hvem du omgås til daglig....

Utviklingen av humoristisk sans er nært forbundet med utviklingen av sosiale ferdigheter. Det er viktig at barn og unge utvikler slike ferdigheter for å mestre motstand og utfordringer de møter senere i livet, avslutter professor Sven Svebak.

Intervjuer: Gunnvor Grønsdal

Oppdatert: 2003

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook